więcej


Polityka klimatyczna

Petersberg Climate Dialogue (17510)

2014-07-19

Drukuj
galeria

Zakończył się 5. Petersberg Climate Dialogue, który odbywał się w dniach 14-15 lipca w Berlinie. Uczestniczyli w nim ministrowie ds. środowiska i klimatu z około 30 krajów.

Podczas spotkania Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i obecny prezydent konferencji stron konwencji klimatycznej ONZ (COP19/CMP9).

Debata ministrów obejmowała najistotniejsze kwestie wynikające z rezultatów konferencji stron w Warszawie (COP19/CMP9) oraz aktualnego kalendarza prac i spotkań. Głównym obszarem dyskusji było nowe porozumienie klimatyczne, które ma być przyjęte w Paryżu podczas COP21 w przyszłym roku. Dyskutowano także na temat charakteru planowanych, określanych krajowo kontrybucji (INDC), które zgodnie z ustaleniami z Warszawy powinny zostać przedłożone w I kwartale 2015 r.

Odnosząc się do nowej umowy klimatycznej, minister Marcin Korolec powiedział:

Powinna ona zawierać zachęty do odważnych i innowacyjnych działań na rzecz ochrony klimatu, zapewniając jednocześnie wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy. Polityka klimatyczna musi być strategią rozwoju, a nie narzędziem narzucania ograniczeń. Konieczne jest uzyskanie akceptacji opinii publicznej dla proponowanych rozwiązań. W 2050 r. będziemy mieli 9 mld mieszkańców Ziemi, polityka klimatyczna powinna zapewnić im możliwość rozwoju i godnego życia.

Tematem rozmów była również kwestia zamknięcia luki emisyjnej i zwiększenie ambicji przed 2020 r., powiązana z tym kwestia ratyfikacji poprawki z Doha do Protokołu Kioto, ustanawiająca drugi okres rozliczeniowy (2012 – 2020). Obrady zamknięto dyskusją na temat 20. Konferencji Stron UNFCCC w Limie, Peru, w grudniu tego roku.

Ministrowie podkreślili pilność podjęcia działań zarówno przez poszczególne kraje, jak i grupy państw. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za podjęciem ambitnych i zdecydowanych kroków w zakresie redukcji emisji, działań adaptacyjnych oraz wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju.

Ważnym tematem był także wrześniowy Szczyt Klimatyczny, zwołany przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Podsumowanie spotkania w języku angielskim zobacz tutaj.

 

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej