więcej


Polityka klimatyczna

PE: osiągnięcie przez Polskę celu OZE nadal niepewne (19600)

Kamil Szydłowski, Teraz Środowisko
2016-07-06

Drukuj
galeria

Eurodeputowani są zadowoleni z tempa realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Zwracają jednak uwagę, że nie wszystkie kraje działają właściwie. Choć nie zawsze wprost, Parlament w tym kontekście odnosi się także do Polski.

W przyjętej rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (2016/2041(INI)) europosłowie pozytywnie oceniają aktualny stan realizacji polityki klimatyczno-energetycznej w Unii. Równocześnie nawołują do przyjęcia bardziej ambitnych celów OZE na rok 2030 oraz postulują utrzymanie wiążących celów krajowych w tym zakresie.

Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie wszyscy

Parlamentarzyści podkreślają, że Unia jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na rok 2020 dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ważną rolę w monitorowaniu tych postępów mają obowiązujące dziś krajowe cele OZE, które zdaniem europosłów powinny obowiązywać także po roku 2020. Ponadto Parlament zachęca Komisję, aby na okres do roku 2030 przedstawiła bardziej ambitny pakiet klimatyczno-energetyczny, zwiększający unijny cel do co najmniej 30 proc.

W rezolucji wyrażono zaniepokojenie tym, że liczne kraje (Belgia, Francja, Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania) mogą być zmuszone do wzmocnienia swoich strategii politycznych i narzędzi, aby zapewnić realizację swoich celów, a ich osiągnięcie nie jest również pewne w przypadku Węgier i Polski. To jedyne miejsce, w którym autorzy dokumentu zwracają się do Polski bezpośrednio. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że również w innych miejscach rezolucja odnosi się do przyjętych w Polsce w ostatnim czasie ustawy odległościowej oraz nowelizacji ustawy o OZE.

Potrzebny przegląd krajowych systemów wsparcia

W dokumencie podkreślono, że transformacja sektora energetycznego zależy od przejrzystości, spójności i ciągłości ram prawnych, finansowych i regulacyjnych. Europosłowie ubolewają nad wprowadzonymi z mocą wsteczną zmianami w programach wsparcia odnawialnych źródeł energii, które zmieniają zysk z inwestycji już dokonanych i wzywają państwa członkowskie, aby zawsze z dużym wyprzedzeniem informowały o wszelkich zmianach w programach wsparcia odnawialnych źródeł energii i konsultowały się przy tym z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Tutaj argumentacja wyjątkowo przypomina zarzuty, jakie w ostatnich miesiącach zgłaszały w tym kontekście działające w Polsce organizacje społeczne. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Parlament apeluje do Komisji o sprawdzenie zgodności krajowych programów wsparcia z wytycznymi, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w ich wdrażaniu oraz zminimalizować zakłócenia rynku.

Powrócić na ścieżkę wzrostu

Unijne firmy, z których wiele to małe i średnie przedsiębiorstwa, już dziś zatrudniają ok. 1,15 mln osób w sektorze OZE i posiadają aż 40 proc. wszystkich patentów w tej technologii na świecie. W poprzednim roku zanotowano jednak spadek inwestycji na kontynencie o 21 proc. z poziomu 54,61 mld EUR w 2014 r. do 42,99 mld EUR w 2015 r., co stanowi najniższą wartość od dziewięciu lat. Tymczasem celem podejmowanych przez Parlament działań jest uczynienie z Europy światowego lidera w obszarze energii ze źródeł odnawialnych.

Rezolucje Parlamentu nie są co prawda aktami prawnymi i nie mają mocy wiążącej, ale mogą zostać uwzględnione w propozycjach ustawodawczych dotyczących unii energetycznej.

Kamil Szydłowski, Teraz Środowisko

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej