więcej


Polityka klimatyczna

PE chce planu osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego (16347)

2013-10-24

Drukuj

Podczaj konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie, 192 państwa  sygnatariusze protokołu z Kioto – muszą ustalić harmonogram dla osiągnięcia globalnego oraz wiążącego porozumienia w 2015 roku, w Paryżu – stwierdził Parlament Europejski w rezolucji głosowanej 23 października br. Parlament ponowił propozycję przedstawioną przez UE, o zmniejszeniu własnych emisji o 30 proc. do 2020 roku, jeśli najwięksi emitenci zobowiążą się do podobnych celów.

– Oczekiwania pokładane są w szczycie klimatycznym, który odbędzie się w 2015 roku, w Paryżu, ale jeśli chcemy osiągnąć trwałe globalne porozumienie dotyczące klimatu, konferencja w Warszawie jest kluczowa dla ustalenia przyszłych założeń oraz harmonogramu. Wierzę, że UE powinna przewodzić wysiłkom, stawiając sobie ambitniejsze cele, w celu ułatwienia osiągnięcia porozumienia  powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Matthias Groote, który przewodniczyć będzie delegacji PE, biorącej udział w konferencji od 18 listopada br.

Posłowie podkreślają, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia redukcji emisji znacznie powyżej zakładanego 20 proc. celu oraz że Unia zaoferowała zwiększenie swojego celu do 30 proc. do 2020 roku, jeśli inne kraje odpowiedzialne za większość emisji, zobowiążą się do podobnych celów.

Posłowie przypominają, że emisje UE to 11 proc. emisji globalnych. Większe ambicje oraz akceptacja dla ambitnych działań przeciwko zmianie klimatu mogłyby zostać osiągnięte przez sektory przemysłowe i energetyczne, jeśli taki poziom ambicji i chęci do wysiłku reprezentowałyby też gospodarki światowe. Istotne jest również ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, co poza redukcją emisji, służyć tez może zwiększeniu dochodów.

Zdaniem parlamentarzystów UE powinna zredukować własne emisje poprzez zaprzestanie rozwijania mających duży negatywny wpływ na emisje gazów cieplarnianych, niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak piaski bitumiczne. Publiczne dofinansowanie wspierające rozwój tego typu paliw powinno zostać wycofane.

Harmonogram w 2013, zobowiązania w 2014, umowa w 2015

Posłowie wzywają więc, aby na konferencji w Warszawie podjęto decyzje określające harmonogram oraz proces podejmowania zobowiązań, wiążące jej uczestników do przedstawienia własnych zobowiązań w 2014 roku, a następnie do ich oceny oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w roku 2015.

Najistotniejszym celem, według parlamentarzystów, powinno być ustalenie nowego paktu klimatycznego dla wszystkich, obejmującego zarówno państwa uprzemysłowione, jak i rozwijające się, z wiążącymi zasadami udziału.

W Warszawie w dniach 11-22 listopada br. odbywać się będzie 19 konferencja (COP19) stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Delegacja posłów, członków komisji ds. środowiska weźmie w niej udział. Projekt rezolucji w tej sprawie został przyjęty 524 głosami za, z 120 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się od głosu.

 

źródło: Rynek Energii Odnawialnej
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej