więcej


Polityka klimatyczna

Osiem krajów UE wzywa do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku (20814)

2019-05-09

Drukuj
galeria

Żądają, aby 25 procent budżetu bloku zostało wykorzystane na politykę przeciw zmianom klimatu.

Osiem krajów UE poprosiło szefów państw członkowskich o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do poziomu zerowego netto do 2050r. i przeznaczyć 25 procent następnego budżetu siedmioletniego bloku na projekty zwalczające zmiany klimatu.

Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwecja poprosiły członków UE o wyznaczenie trzech ambitnych celów w zakresie działań dotyczących zmian klimatu. Przywódcy UE spotykają się w Sibiu w Rumunii w tym tygodniu.

Dokument opublikowany przez osiem krajów, opublikowany przez Financial Times, mówi: „co najmniej 25 procent wydatków powinny być przeznaczone na projekty mające na celu walkę ze zmianami klimatu... Budżet UE nie powinien finansować żadnej polityki szkodzącej temu celowi. ”

Zerowa emisja netto ma miejsce, gdy ilość dwutlenku węgla uwalniana w skali rocznej wynosi zero lub jest ujemna.

Narody, które przedstawiły dokument, powiedziały „ambitne i opłacalne przejście możne iść w parze z dobrobytem i jakością życia ”i zapewniają bezpieczeństwo publicznie, i prywatnych inwestorów, zmniejszając koszty przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

„W tym dokumencie Holandia dołącza do innych, wyjaśniając, że konieczne są działania na wielu frontach”- powiedział holenderski rzecznik Financial Times. „Ambitne cele klimatyczne i spójna polityka może stworzyć możliwości dla innowacji, nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. ”

W listopadzie ubiegłego roku nowa strategia klimatyczna Komisji Europejskiej obejmowała scenariusz, który osiągnął zerową emisję do 2050r. i oszacował, że dodatkowe 290 mld euro na inwestycje w Europie byłyby potrzebne do osiągnięcia tego celu.

„Niedawny wzrost publicznych protestów, zmusza europejskich przywódców do ostatecznego uznania pilności potrzeby do walki z kryzysem klimatycznym - powiedział Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network Europa. „Na szczycie w Sybinie wszyscy europejscy liderzy muszą najbardziej odpowiedzieć na wezwanie że rządy, publicznie zobowiązują się do umieszczenia działań na rzecz klimatu w centrum przyszłej współpracy UE”.

Niedawny międzyrządowy panel ONZ na temat sprawozdania w sprawie zmian klimatu stwierdził, że konieczne jest ograniczenie emisja dwutlenku węgla do zera netto do 2050r. w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

„Opóźnienie tej kluczowej decyzji oznaczałoby, że UE byłaby nieprzygotowana na szczyt, podważając jego pozycję jako światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz klimatu - powiedział Trio.

Dokument opublikowany przez kraje UE mówi, że przywódcy bloku powinni zapewnić „wyraźne polityczne cele” w tym temacie, na czerwcowym szczycie, i zobowiązać się do utrzymania i spełnienia zobowiązań terminu 2050r., aby zachęcić inne narody do działania, w momencie kiedy one przyjadą na szczyt ONZ.

Źródło: www.ft.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej