więcej


Polityka klimatyczna

ONZ, biznes i rząd chcą dialogu po szczycie klimatycznym! (16461)

2013-11-15

Drukuj

13 listopada br. miała miejsce uroczysta inauguracja polskiej odsłony globalnej inicjatywy Caring for Climate. UN Global Compact w partnerstwie z Ministerstwem Środowiska zjednoczył ponad 70 przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, środowisko dyplomatów, agend ONZ oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Wszystko po to, aby przedyskutować wspólny model platformy mogącej zapewnić dialog między różnorodnymi instytucjami po zakończeniu szczytu klimatycznego.

W inauguracji wzięli udział między innymi polski minister środowiska – Marcin Korolec, krajowy przedstawiciel UN Global Compact – Kamil Wyszkowski, Senior Advisor on Climate Change UNEP – George Manful, dyrektor Centrum UNEP-GRID Warszawa – Maria Andrzejewska, ambasador Niemiec – Rudriger Freiherr von Fritsch oraz wiceprezydent Pracodawcy RP – Piotr Kamiński. Wszyscy jednogłośnie oznajmili, że zmian klimatycznych nie da się ograniczyć, jeśli w dyskusji wezmą udział jedynie rząd, instytucje akademickie, organizacje pozarządowe oraz wybrane firmy poczuwające się do odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych. Jak powiedziała Dyrektor UNEP-Grid, Maria Andrzejewska – ochrona klimatu to niejednokrotnie drobne działania, które mogą zostać wcielone przez firmy zajmujące się zarówno drobnym handlem, usługami bankowymi czy produkcją żywności. Dbanie o środowisko powinno następować na każdym etapie działalności firm. Tylko konsolidacja działań wszystkich firm i szeroka świadomość może ograniczyć zmiany klimatu.

Caring for Climate to największa na świecie inicjatywa skierowana do przedstawicieli biznesu, którzy podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Inicjatywa utworzona została przez trzy instytucje ONZ: UN Global Compact, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ramową Konwencję ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Inicjatywa Caring for Climate powołana została w 2007 roku przez sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-Moona. Do tej pory w jej działania włączyło się ponad 400 firm z 65 państw. W dniu wczorajszym do tego grona dołączyło niemal 30 firm z Polski.

Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact oznajmił, że „coraz większe grono firm działających na terenie Polski deklaruje chęć wspierania inicjatywy propagującej większą odpowiedzialność środowiskową firm oraz zauważalna jest coraz większa zgodna na wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku".

W wyniku rozmów i debat z rządem, środowiskiem biznesowym oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska podjęto decyzję, że Caring for Climate w Polsce po COP19 powinien spełniać następujące cele: (1) mobilizować przedstawicieli biznesu do podejmowania działań uwzględniających aspekty środowiskowe w działalności przedsiębiorstwa,(2) rozwinąć platformę dialogu i wymiany doświadczeń dla dużych i małych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, generować produkty wiedzowe (w tym raporty wskazujące dobre i złe praktyki biznesowe) oraz promować firmy zrzeszone w inicjatywie w Polsce i za granicą – ich działalności, produktów, usług, rozwiązań oraz dobrych przykładów.

Partnerzy wydarzenia: UN Global Compact, Ministerstwo Środowiska.
Sponsorzy wydarzenia: firma Vivenge, program Brandbility oraz Dom Inwestycyjny Xelion.

źródło: UN Global Compact

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej