więcej


Polityka klimatyczna

Okrągły stół... węglowy (19550)

teraz-srodowisko.pl
2016-06-20

Drukuj
galeria

Fot. Ministerstwo Energii

Polityka klimatyczna UE jest zbyt ambitna. W Polsce możliwa jest neutralność klimatyczna, nie zaś dekarbonizacja, a optymalny miks energetyczny musi opierać się na węglu - oto konkluzje Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbył się w ubiegłą środę.

Przyszłość polskiego węgla w kontekście unijnej polityki klimatycznej, dywersyfikacja dostaw energii oraz znaczenie i rozbudowa infrastruktury przesyłowej to główne tematy konferencji Okrągły Stół Energetyczny zorganizowanej przez Ministerstwo Energii w Warszawie.

Wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek otworzył debatę "Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na polską gospodarkę". W swoim wystąpieniu podkreślił jasne stanowisko rządu: - Polityka klimatyczna na poziomie unijnym jest zbyt ambitna. Podnosimy, że mamy swoją specyfikę geograficzną, surowcową i technologiczną, a także potrzeby bezpieczeństwa energetycznego, co stanowi podstawę rozwoju gospodarczego każdego państwa - powiedział.

Przypomniał także, że w kwietniu tego roku zostało podpisane porozumienie klimatyczne, w którym jest mowa o dobrowolności i każdy kraj może swobodnie kształtować swoją działalność na rzecz klimatu. – Na poziomie globalnym zupełnie inaczej podchodzi się do polityki klimatycznej. Propozycja Komisji Europejskiej zakładająca 40 proc. redukcji emisji CO2 nie przystaje do tego, co jest proponowane w porozumieniu paryskim. Tam mówimy o zmniejszeniu koncentracji dwutlenku węgla, ale nie redukcji emisji. Cała polityka klimatyczna Unii sprowadza się do transferu nowoczesnych technologii na polski rynek, a także podnoszenia ceny uprawnień do emisji CO2, co jest niekorzystne dla naszej gospodarki. Pomysł, który negocjujemy z Komisją zakłada pochłanianie emisji przez zasoby naturalne jak lasy - przypomniał. Wiceminister Sałek na koniec dodał, że porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, ale neutralności klimatycznej.

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli kwestie wpływu energetyki na strategiczne branże polskiej gospodarki, w tym również na innowacje i rozwój dziedzin odpowiedzialnych za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Państwo gwarantem dostaw energii

Ważnym tematem rozmów było także bezpieczeństwo energetyczne oraz rynek mocy, o którym ustawę Ministerstwo Energii ma zaprezentować po wakacjach. Jak podkreślił obecny na spotkaniu prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, powinniśmy finansować źródła najtańsze i najstabilniejsze. - Każdy kraj musi zabezpieczyć swoje potrzeby. Energetyka to jest służba wszystkim konsumentom i odbiorcom. Przez zwykłych odbiorców w gospodarstwach domowych jesteśmy postrzegani jako dostarczyciele dobra, a nie towaru, jak to się dzieje w przemyśle. Za energię elektryczną odpowiada państwo - powiedział.

Koszt energii w domowych budżetach kluczowy

Minister Tchórzewski podkreślił z kolei rolę prawnych regulacji w budowie zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki. - Trudno sobie dziś wyobrazić, by rynek energetyczny istniał bez udziału państwa. Ważne w tym kontekście jest kształtowanie warunków do wzrostu konkurencyjności sektora, ale polityka energetyczna musi także uwzględniać koszt energii w budżetach Polaków – ocenił.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski w trakcie panelu "Dywersyfikacja źródeł energii a koszty" zaznaczył, że warunkiem swobodnego dostępu do energii jest funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. Zwrócił również uwagę na kwestię klastrów energetycznych. – Większa produkcja energii w klastrach powinna przyczynić się do wzrostu wykorzystania lokalnych zasobów. Ich rozwój będzie miał także wpływ na bezpieczeństwo energetyczne obszarów wiejskich i przyczynić się do szybszego rozwoju tych terenów – dodał. Podkreślił również, że kształtowanie optymalnego miksu energetycznego wymaga przede wszystkim działań w obszarach, w których możliwy jest rozwój. – W tej chwili w Polsce to m.in. węgiel i energia jądrowa – dodał.

Celem konferencji Okrągły Stół Energetyczny była szeroka debata przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych, ekspertów i ekonomistów na temat najistotniejszych problemów sektora energetycznego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Energii i Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Źródło: Teraz Środowisko, na podstawie: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, URE


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej