więcej


Polityka klimatyczna

Odroczenie COP26 (21249)

2020-04-06

Drukuj
galeria

Konferencja COP26 ONZ poświęcona zmianom klimatu, która miała odbyć się w Glasgow, w listopadzie, została przełożona z powodu COVID-19.

Ta decyzja została podjęta przez przedstawicieli Biura COP UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wraz z Wielką Brytanią i jej włoskimi partnerami.

Terminy przełożonej konferencji w 2021r., organizowanej w Wielkiej Brytanii we współpracy z Włochami, zostaną określone we właściwym czasie po dalszej dyskusji ze stronami.

W świetle trwających ogólnoświatowych skutków COVID-19 przeprowadzenie ambitnego, integracyjnego COP26 w listopadzie 2020r. nie jest już możliwe. Zmiana harmonogramu zapewni wszystkim stronom możliwość skoncentrowania się na kwestiach, które zostaną omówione na tej ważnej konferencji, i zapewni więcej czasu na niezbędne przygotowania.

Alok Sharma, desygnowany na przewodniczącego COP26 i sekretarz stanu ds. Strategii biznesowej, energetycznej i przemysłowej, powiedział:

„Świat stoi obecnie przed bezprecedensowym globalnym wyzwaniem, a kraje słusznie koncentrują swoje wysiłki na ratowaniu życia i walce z COVID-19. Dlatego postanowiliśmy przełożyć COP26.”

„Będziemy nadal niestrudzenie współpracować z naszymi partnerami, aby zrealizować ambicje potrzebne do rozwiązania kryzysu klimatycznego i czekamy na uzgodnienie nowej daty konferencji.”

Sekretarz wykonawczy ONZ ds. Zmian klimatu Patricia Espinosa powiedziała:

COVID-19 jest obecnie najpilniejszym zagrożeniem dla ludzkości, ale nie możemy zapominać, że zmiany klimatu są największym zagrożeniem dla ludzkości w perspektywie długoterminowej.”

Wkrótce, światowe gospodarki zaczną ponownie działać. Jest to szansa dla narodów na lepsze odrodzenie się, włączenie do planów najbardziej narażonych i szansa na ukształtowanie gospodarki XXI wieku w sposób czysty, zielony, zdrowy, sprawiedliwy, bezpieczny i bardziej odporny.

W międzyczasie nadal ONZ wspiera i zachęca narody do znacznego zwiększenia ambicji klimatycznych zgodnie z porozumieniem paryskim.

Włoski minister środowiska, ochrony lądu i morza Sergio Costa powiedział:

„Chociaż postanowiliśmy przełożyć COP26, w tym wydarzenie poprzedzające COP i „Młodzież dla klimatu”, nadal jesteśmy w pełni zaangażowani w sprostanie wyzwaniu związanemu ze zmianami klimatu.”

Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga zdecydowanych, globalnych i ambitnych działań. Uczestnictwo młodszych pokoleń jest niezbędne aby zorganizować wydarzenie „Młodzież dla klimatu”, a także wydarzenia poprzedzające COP i działania informacyjne.

Prezydent COP25, minister Karolina Schmidt, powiedziała:

„Decyzja Prezydium w sprawie odroczenia COP26 jest niestety niezbędnym środkiem ochrony wszystkich delegatów i obserwatorów.”

„Naszym celem jest upewnienie się, że tempo ambicji klimatycznych będzie kontynuowane, szczególnie w związku z przygotowaniami i przedłożeniem nowych NDC w tym roku.”


Źródło: www.gov.uk


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej