więcej


Polityka klimatyczna

Niegotowy i niesprawiedliwy (21948)

European Environmental Bureau
2021-07-15

Drukuj
galeria

Komisja Europejska traci kolejną historyczną okazję do wycofania paliw kopalnych z pakietu „Fit for 55%”, pozostawiając otwarte drzwi dla węgla, gazu i ropy naftowej, aby pozostać w systemie energetycznym Unii przez co najmniej kolejne dwie dekady, jednocześnie wysyłając rachunek za szkodliwe działania trucicieli obywatelom Unii - tak pakiet Fit for 55% oceniają organizacje pozarządowe zrzeszone w EEB.

Komisja Europejska opublikowała 14 lipca najnowszą część Europejskiego Zielonego Ładu: „Fit for 55%”, której szczegóły już wcześniej wyciekły do ​​prasy. Pakiet ten ma na celu dostosowanie szerokiego zakresu polityk Unii do celu w zakresie redukcji emisji netto o 55% do 2030 r. względem roku 1990. To najistotniejsze w tym roku dossier dotyczące polityki ekologicznej Unie nie tylko nie zawiera planów działania na rzecz neutralności dla klimatu i celów sektorowych, ale także nadal chroni przemysł Unii przed ponoszeniem pełnych kosztów związanych z zanieczyszczeniem.

Przerzucanie kosztów transformacji na użytkowników energii

Wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu przy jednoczesnym utrzymaniu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu i wykorzystaniu funduszy publicznych do finansowania paliw kopalnych w Europie de facto przesunie koszt zanieczyszczenia z faktycznych zanieczyszczających na konsumenta końcowego. „To, co mówi Komisja oznacza, że, „Fit for 55%” jest nieodpowiednie dla naszej planety i niesprawiedliwe wobec społeczeństwa. Bez stopniowego wycofywania paliw kopalnych przemysł paliwowy przeniesie koszty redukcji emisji z budynków i transportu na obywateli i nadal będzie osiągać ogromne zyski” – mówi Barbara Mariani, kierownik ds. polityki EEB ds. Klimatu.

Rolnictwo i przemysł ciężki poza nowymi wymaganiami

Sektory generujące największe emisje i zanieczyszczenia, takie jak przemysł ciężki i rolnictwo, będą nadal wyłączone z wysiłków niezbędnych do przyczynienia się do neutralności klimatycznej poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych już obecnie opcji – nie ma regulacji przeznaczonych specjalnie dla nich w nowym pakiecie. Cele w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej są znacznie poniżej poziomu ambicji potrzebnego do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C i nie są wiążące na poziomie krajowym. Opóźni to transformację energetyczną w państwach członkowskich, ponieważ obecne ramy zarządzania klimatem i energią w Unii okazały się niewystarczające, aby wypełnić tę lukę.

Ciągłe dotowanie trucicieli

Trybunał Obrachunkowy UE odkrył ostatnio niepokojący trend, zgodnie z którym pieniądze publiczne są często wydawane na pokrycie kosztów, które powinni ponosić zanieczyszczający. Wysiłki na rzecz dekarbonizacji przemysłu straciły dekadę z powodu niskich cen emisji dwutlenku węgla i rozdawnictwa bezpłatnych uprawnień, co pomogło niektórym sektorom przemysłu osiągnąć zyski w wysokości do 50 mld euro w latach 2008-2019. Podczas gdy niektóre propozycje w pakiecie „Fit for 55%” są pozytywne, takie jak włączenie emisji morskich do systemu handlu uprawnieniami (ETS) lub wyłączenie projektów dotyczących paliw kopalnych z zakresu Funduszu Modernizacyjnego, inne pozwalają na utrzymanie przy życiu przemysłu paliw kopalnych za pieniądze z podatków pochodzących od ludzi, mimo już dawniej udzielonych tym przemysłom dotacji.

Apel o więcej wiary w zmianę

EEB wzywa państwa członkowskie i Parlament Europejski do żądania od Komisji Europejskiej zwiększenia ambicji i spójności polityki pakietu legislacyjnego „Fit for 55%”. Nauka tego wymaga, a obywatele w całej Europie domagają się znacznie śmielszych działań w walce ze zmianą klimatu. „Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a pakiet Fit for 55 wykazuje niski poziom wiary w to, co jest możliwe, pomimo rosnącego wołania obywateli o ambicje i pobicia w tym roku nowych rekordów przez zmianę klimatu”, wskazuje Patrick ten Brink, zastępca sekretarza generalnego EEB.

Tłumaczenie własne na podstawie materiałów EEB


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej