więcej


Polityka klimatyczna

Najnowsze badania wskazują, że Europa może obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 40% (8793)

2009-12-02

Drukuj
Dobre rozwiązania są osiągalne finansowo i technicznie, brakuje tylko woli politycznej. Na tydzień przed rozpoczęciem kluczowych negocjacji klimatycznych w Kopenhadze, Stokholm Environment Instiutute, we współpracy z Friends of the Earth Europe, opublikował raport, który jako pierwszy udowadnia, że Unia Europejska mogłaby podwoić swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku z 20 do 40%.
Raport zatytułowany “Udział Europy w stawianiu czoła wyzwaniom klimatycznym: działania wewnętrzne i międzynarodowe obowiązki, aby chronić planetę” (“Europe’s Share of the Climate Challenge: Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet”) pokazuje, że ograniczenie emisji o 40% do 2020 i o 90% do 2050 roku, w odniesieniu do poziomu z roku 1990 jest możliwe, także finansowo oraz że nie trzeba wykorzystywać do tego niebezpiecznych lub niesprawdzonych technologii. Cele te można osiągnąć poprzez połączenie działań na rzecz radykalnej poprawy efektywności energetycznej, przyspieszonego wycofania paliw kopalnych, znacznego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmiany stylu życia.

Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKE OM), należącego do organizacji Friends of the Earth, podkreśla, że “Polską również powinna ograniczyć emisje o 40% do roku 2020 . Mamy ogromny potencjał redukcji, przede wszystkim poprzez oszczędzanie energii i wykorzystanie jej odnawialnych źródeł – termomodernizację budynków I poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz wykorzystanie potencjału produkcji energii z wiatru i biomasy. Brakuje niestety instrumentów wsparcia tych zmian, mimo że pozwoliłyby one nie tylko ograniczyć emisje, ale także zwiększyłyby innowacyjność polskiej gospodarki. Potrzebna jest zdecydowana zmiana tej polityki”.

Raport pokazuje wyraźnie, że działania na rzecz redukcji emisji i wiążące się z nimi zmiany ścieżki rozwoju gospodarczego pozwolą zmniejszyć przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi państwami członkowskimi Unii. Pozwolą stworzyć nowe miejsca pracy, przyniosą znaczne oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej, poprawią także standard życia i stan zdrowia Europejczyków.

Wprowadzenie tego scenariusza w życie będzie kosztowało około 1,94 biliona euro. Kwota ta odpowiada w przybliżeniu 2% zdyskontowanego, łącznego unijnego PKB w latach 2010 – 2020 (111 bln euro), czyli około 2 euro dziennie na osobę. Jest to wartość zbliżona do wyników innych badań na ten temat. Dr Charles Heaps z Stockholm Environment Institute (SEI), główny autor raportu uważa, że „skala i tempo niezbędnych zmian mogą wydawać się przytłaczające, i rzeczywiście będą wymagały mobilizacji gospodarek europejskich. Jednakże brak działań będzie tak kosztowny, że wybór takiej ścieżki jest dużo bardziej nieprzekonujący i niebezpieczny”.


Więcej informacji:

Zbigniew Karaczun, Prezes Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKE OM), 506 17 35 22, zbigniew_karaczun@sggw.pl

Pliki do popbrania:
Najważniejsze dane z raportu
Media briefing
Podsumowanie (pl)

Pełna treść raportu: www.sei-international.org/climateshareeurope


Raport został przedstawiony na konferencji prasowej organizowanej przez FoEE 1 grudnia 2009 w Brukseli, w której uczestniczył Dr. Charles Heaps z Stockholm Environment Institute (SEI), główny autor raportu i wyższy rangą naukowiec w programie klimatu i energii SEI. Zajmuje się on polityką energetyczną i ograniczaniem zmian klimatu od 20 lat, jest też twórcą oprogramowania LEAP wykorzystanego podczas tworzenia raportu.


Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejąca od 1981 roku, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) jest jedną z jego 14 jednostek regionalnych. Prowadzi obecnie Sekretariat Koalicji Klimatycznej, zrzeszającej 18 pozarządowych organizacji ekologicznych działających na rzecz ochrony klimatu z całej Polski.

The Stockholm Environment Institute jest niezależnym, międzynarodowym instytutem badawczym zajmującym się sprawami środowiska i rozwoju. Celem działalności Instytutu jest połączenie nauki i polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Friends of the Earth Europe prowadzi kampanie na rzecz opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społeczeństw i na rzecz ochrony środowiska. Zrzesza ponad 30 organizacji krajowych z tysiącami lokalnych oddziałów i jest częścią największej międzynarodowej, oddolnej sieci ekologicznej Friends of the Earth International. Kampania klimatyczna Friends of the Earth, the Big Ask, wzywa rządy w całej Europie do podjęcia prawnie wiążących zobowiązań redukcji emisji rokrocznie, które razem na terenie całej Europy przyniosą 40% redukcję do roku 2020.


Zobacz też:

PKE OM www.pke-om.most.org.pl/
Koalicja Klimatyczna www.koalicjaklimatyczna.org
SEI www.sei-international.org
FoEE www.foeeurope.org
The Big Ask www.thebigask.eu
LEAP www.energycommunity.org


źródło: Koalicja Klimatyczna
koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej