więcej


Polityka klimatyczna

Na drugim spotkaniu okrągłego stołu społeczeństwa obywatelskiego UE i Brazylia wzywają do dotrzymania zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji (8715)

2010-02-18

Drukuj
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Rada Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii (CDES) po raz drugi spotkały się w ramach rozmów okrągłego stołu społeczeństwa obywatelskiego UE i Brazylii w dniach 25–26 stycznia 2010 r. w Belém w Brazylii. Podczas debaty poruszano problemy wdrażania konwencji dotyczących klimatu oraz kwestie światowej struktury energetycznej i rozwoju zrównoważonego.
Odbyła się także wstępna dyskusja na temat zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego jako elementu, który wzmacnia spójność społeczną.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego UE i Brazylii, rozczarowani wynikami szczytu kopenhaskiego, wzywają swe rządy do respektowania zobowiązań podjętych przez nie przed COP-15 (15. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).Wyrażają także oczekiwanie, że rządy te odegrają wiodącą rolę w tegorocznych negocjacjach w ramach COP-16 w Meksyku.

Przewodniczący EKES-u Mario Sepi stwierdził, że „organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą obecnie w pełni włączyć się w planowanie i wdrażanie polityki mającej na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym".

Istotnymi elementami ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz zachowania bioróżnorodności są wysiłki podejmowane na rzecz zahamowania procesu wylesiania. Rzeczywiste prawa obywatelskie, sprawnie funkcjonująca administracja lokalna oraz konsultacje społeczne są żywotnymi składnikami strategii przeciwdziałania wylesianiu.

Rozmówcy podkreślili, że jeśli mamy zmniejszyć nasze zużycie zasobów naturalnych, należy wspierać tworzenie „zielonych” miejsc pracy oraz przyjąć nowe modele zrównoważonej produkcji, konsumpcji i dystrybucji.

Wśród możliwych rozwiązań uczestnicy wymienili m.in. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz uznanie praw ludności autochtonicznej i rolników prowadzących małe gospodarstwa.

Okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego UE – Brazylia jest stałym organem, którego zadaniem jest wzmacnianie dialogu, poprawa przepływu informacji i wzajemnego zrozumienia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE. Ponadto dzięki tej inicjatywie dwustronny dialog polityczny i parlamentarny między dwiema stronami zyskuje dodatkowy wymiar społeczeństwa obywatelskiego. W skład stałych delegacji do tego organu wchodzą członkowie EKES-u i CDES-u, a na czele każdej z nich stoją przewodniczący tych instytucji.

źródło: Unia Europejska, 2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej