więcej


Polityka klimatyczna

Monitoring dotacji do paliw kopalnych – sytuacja Polski (20240)

2017-09-28

Drukuj
galeria

Organizacja CAN-Europe opracowała raport na temat dotacji do paliw kopalnych w Europie. W raporcie została przedstawiona także sytuacja Polski. Poniżej zestawiono najważniejsze fakty o Polsce.

Pozytywy

Polska wypada pozytywnie w następujących kwestiach:

- W 2012 roku rząd Polski wprowadził podatek akcyzowy od węgla i stopniowo wycofuje część swojego wsparcia do wydobycia węgla zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.

- Prawie całe wsparcie fiskalne do górnictwa węgla kamiennego od polskiego rządu zidentyfikowane w tym raporcie przeznaczone jest na wsparcie odejścia od gospodarki węglowej.

- Ustawa o odnawialnych źródłach energii z roku 2015 zmierzała do ograniczenia dotacji do współspalania węgla z biomasą. Jednak nie dotyczy to instalacji, które spełniają kryteria zapisane w ustawie, co w efekcie nadal faworyzuje współspalanie względem prawdziwie odnawialnych źródeł energii.

Negatywy

Polska ma zaległości w następującym zakresie:

- Mimo iż można udowodnić, że wsparcie fiskalne do górnictwa węgla spada, Polska kontynuuje wsparcie do górnictwa poprzez inwestycje spółek skarbu państwa.

- Polskie spółki państwowej zainwestowały prawie 11,8 miliardów złotych (2,8 miliardów euro) rocznie pomiędzy latami 2014 oraz 2016 w produkcję energii z paliw kopalnych oraz w tym samym okresie 5,8 miliarda złotych (1,4 miliarda euro) rocznie w produkcję gazu i ropy naftowej.

- Ulgi podatkowe do konsumpcji paliw kopalnych przez przemysł, rolnictwo, transport oraz odbiorców indywidualnych są wciąż obecne w Polsce. Nie znaleziono jednak szacunków dotyczących wielkości tych dotacji (dotyczy to 56% zidentyfikowanych instrumentów wsparcia oraz 25% inwestycji spółek skarbu państwa).

Konkrety


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej