więcej


Polityka klimatyczna

Mniej elektrowni, więcej myślenia – proponują Brytyjczycy (17592)

2014-08-28

Drukuj
galeria

Korek na trasie M1 w Wielkiej Brytanii, fot. Ian Britton, CC BY-NC-ND 3.0.

Walka ze zmianami klimatu może przy okazji rozwiązać niektóre problemy gospodarcze i społeczne w Wielkiej Brytanii – dowodzi najnowszy raport THINKTANK IPPR.

Raport zauważa, że Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzega przed rosnącym poziomem emisji gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich 10 lat przybywało ich dwa razy szybciej niż w poprzednich trzech dekadach. W rezultacie, temperatura może wzrosnąć ponad uzgodniony na szczeblu międzynarodowym próg 2oC, co oznacza, że punkt krytyczny zostanie przekoroczony. „Bez podjęcia pilnych działań i głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych istnieje ryzyko, że średnia globalna temperatura wzrośnie o ponad 2oC”, czytamy w raporcie. „Taki wzrost zagrozi obecnemu poziomowi dobrobytu. Naukowcy wskazują jednak, że aktualne deklaracje rządów oznaczają wzrost temperatury pomiędzy 3oC i 4,6oC”. Raport dla Banku Światowego ostrzega, że wzrost globalnej temperatury ponad 4oC może doprowadzić do skrajnych upałów, spadku światowych zapasów żywności, utraty ekosystemów i różnorodności biologicznej, i zagrażającego życiu wzrostu poziomu mórz.

Raport wyróżnia trzy szczególne obszary, które skorzystają z działań łagodzących zmiany klimatu. Pierwsze wyzwanie koncentruje się na konsumentów, którym grozi spirala rosnących kosztów energii i transportu oraz stagnacja poziomu życia. Raport stwierdza, że poprzez reformę rynków energii i transportu rząd może podnieść standard życia, zwalczyć ubóstwa energetycznego i zmniejszyć emisje.

Drugie wyzwanie wiąże się z koniecznością zaspokojenia ciągle rosnącego popytu na energię i infrastrukturę. Autorzy raportu proponsują kierunek przeciwny do klasycznego: zamiast budowy kolejnych elektrowni i autostrad proponują redukcję popytu bądź skuteczniejsze zarządzanie nim. W praktyce oznaczałoby to np. taką zmianę nawyków konsumenckich, by inaczej rozłożyć zapotrzebowanie na elektryczność. W tej chwili w Wielkiej Brytanii wzrasta ono dwa razy w ciągu doby, co wiąże się z przeciążeniem infrastruktury. Zmniejszenie tzw. peaków pozwoliłoby uniknąć rozbudowy sieci.

Zdaniem ekspertów rząd powinien również opracować niskoemisyjną strategię przemysłową oraz zapewnić warunki dla tego typu inwestycji. Ten kierunek pomógłby w stworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy w każdym regionie i wpłynął na ożywienie gospodarcze w regionach.

Raport przedstawia konkretne pomysły dla każdego z tych sektorów. IPPR wzywa rząd brytyjski do przeprowadzenia audytu na podobieństwo działań podjętych przez Barracka Obamę. Pozwoliłby on ocenić, jak zmiany klimatu wpłyną na życie mieszkańców Wielkiej Brytanii. IPPR apeluje m.in. o decentralizację systemu energetycznego, zwiększenie efektywności energetycznej, wprowadzenie „inteligentnych” narzędzi zarządzania popytem, przy jednoczesnym tworzeniu nowych źródeł finansowania dla infrastruktury niskoemisyjnej, w szczególności dla lokalnych społeczności oraz indywidualnych odbiorców i producentów.

Pełna wersja raportu do pobrania

 

Michał Olszewski, ChronmyKlimat.pl
na podstawie blueandgreentomorrow.com

 

 

Redakcja ChronmyKlimat.pl zezwala na przedruk tego artykułu pod warunkiem podania źródła wraz z aktywnym linkiem do portalu (ChronmyKlimat.pl).


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej