więcej


Polityka klimatyczna

Ministerstwo Środowiska na rzecz ochrony klimatu: w drodze do RPA - w stronę porozumienia (8624)

2011-04-18

Drukuj
Państwa rozwijające się chcą ściśle współpracować z UE, żeby przyjąć kolejny okres zobowiązań protokołu z Kioto. To jeden z elementów skomplikowanej układanki, jaką jest dążenie do zobowiązania wszystkich krajów, które w skali świata emitują najwięcej gazów cieplarnianych, do działań na rzecz ochrony klimatu. Już od lipca to Polska będzie koordynować stanowisko i reprezentować Unię Europejską w procesie globalnych negocjacji klimatycznych.   
Najważniejszym w tym roku wydarzeniem związanym z kształtowaniem przyszłego ładu klimatycznego, o ogromnych skutkach społecznych i gospodarczych, będą kolejne obrady Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (tzw. COP17) w Durbanie, w grudniu tego roku. W imieniu Polski, jako kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, minister środowiska odpowiadał będzie za koordynację stanowiska negocjacyjnego UE.

Zanim dojdzie do finalnych ustaleń w Durbanie, gdzie oprócz kilkunastu tysięcy delegatów rządów z całego świata pojawią się także światowi przywódcy, w ciągu roku odbywa się kilka sesji negocjacyjnych. Pierwszą w tym roku była zakończona sesja w Bangkoku (Tajlandia), w dniach 3-8 kwietnia.

Obrady potwierdziły sukces zeszłorocznej konferencji klimatycznej ONZ w Cancun (COP 16), a delegaci wyrazili po raz kolejny chęć wdrażania podjętych wówczas decyzji oraz przyjęli agendę dalszych prac.

Istota dyskusji w Bangkoku dotyczyła zależności pomiędzy przyjęciem drugiego okresu zobowiązań protokołu z Kioto (obecny kończy się już w przyszłym roku), a zgodą na nowe, globalne porozumienie klimatyczne, które obejmie największych emitentów CO2. Państwa rozwijające chcą ściśle współpracować w tym zakresie z Unią Europejską tak, by w Durbanie przyjąć zobowiązania redukcyjne na okres po 2012 r.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski w komentarzu do zakończenia kolejnej rundy globalnych negocjacji klimatycznych:

– Światowe negocjacje klimatyczne są jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. UE będzie musiała podjąć trudną decyzję polityczną o ewentualnym przyjęciu dalszych zobowiązań w ramach protokołu z Kioto. Polska w tym czasie, jako prezydencja Rady UE, będzie dokonywać wszelkich starań, by doprowadzić do konsensusu w tej kwestii.  

W Bangkoku odbyły się również warsztaty dotyczące transferu technologii, wyjaśniania celów redukcyjnych i działań na rzecz niskoemisyjnego rozwoju. Polska zaprezentowała swoje doświadczenia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz założenia zawarte w polityce energetycznej Polski do 2030 r. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia wdrażania systemu zielonych inwestycji.

Po raz kolejny negocjatorzy spotkają się w czerwcu br. w Bonn.

Więcej: www.unfccc.int


źródło: Ministerstwo Środowiska
mos.gov.pl
   

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej