więcej


Polityka klimatyczna

Minister Zaleski: Cancun bez efektów - nieodpowiedzialne (8642)

2010-12-10

Drukuj
Przy odpowiednim poziomie zaangażowania wszystkich państw w Cancun nadal możemy osiągnąć pakiet decyzji pozwalający na zakończenie sukcesem następnej Konferencji w Republice Południowej Afryki. Polska zapewnia, że podczas jej Prezydencji w UE priorytetem będzie utrzymanie zdecydowanego i prowadzącego do osiągnięcia porozumienia podejścia w ramach Konferencji klimatycznej COP 17 w Durbanie.
Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, nawoływał zgromadzonych w Cancun (Meksyk) na Konferencji Klimatycznej ONZ przedstawicieli większości krajów świata do podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu, wzywał także do kontynuowania współpracy w ramach ONZ w tym zakresie. Wystąpienia przedstawicieli krajów odbywają się na finiszu szczytu klimatycznego. Mimo, że do końca obrad pozostał tylko jeden dzień, wciąż nie jest jasne czy Konferencja Klimatyczna ONZ w Cancun zakończy się konkretnymi decyzjami.

Ważą się rezultaty tegorocznych negocjacji klimatycznych pod auspicjami ONZ podczas obecnej dwutygodniowej Konferencji Klimatycznej – COP 16. Nadal nie jest jasne, czy politycy: głowy państw i ministrowie, którzy wspierają ostatnie dni negocjacji, przyczynią się do osiągnięcia pozytywnego, satysfakcjonującego strony wyniku tej konferencji.

W trakcie obrad wysokiego szczebla, przemówienie w imieniu Polski wygłosił Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który przewodniczy polskiej delegacji negocjatorów na COP 16.

Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas przemówienia powiedział:

- Przybyliśmy tu wszyscy z całego świata w jednym celu: aby zagwarantować zrównoważoną przyszłość dla następnych pokoleń. Byłoby nieodpowiedzialnością zakończenie tej Konferencji bez ustanowienia solidnych podstaw dla takiej przyszłości. Byłoby to niesprawiedliwością wobec naszych dzieci oraz tych, którzy cierpieliby z powodu naszej bezczynności.

Po tym jak podczas 14. Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, krajom sygnatariuszom Konwencji klimatycznej udało się osiągnąć wspólny grunt: ustanowiono Fundusz Adaptacyjny i Poznańską Strategię Transferu Technologii, następny krok musi być zrobiony teraz, krok, który ustanowi solidne podstawy dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i działań adaptacyjnych, tak w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Zrównoważony wynik tej Konferencji jest w zasięgu ręki.

Rzeczywiste i zrównoważone działania mitygacyjne są możliwe. Polska jako strona Protokołu z Kioto i kraj członkowski Unii Europejskiej nie tylko wypełnia swoje zobowiązania, ale również udowadnia, że ograniczanie emisji przy zachowaniu wzrostu gospodarczego może być osiągane przez stanowczą politykę, innowacyjne technologie i wolę działania. Nasza gospodarka zwiększyła dwukrotnie swoją produkcję, podczas gdy emisja gazów cieplarnianych została zredukowana o blisko 32 proc. Nie ma wątpliwości, że na całym świecie można mieć równie ambitne osiągnięcia. Podejmując decyzje nie zapominajmy o naturze problemu, który przed nami stoi: ma charakter globalny i zaangażowanie wszystkich jest niezbędne do jego rozwiązania. Globalne działania mitygacyjne i adaptacyjne muszą być przez nas podjęte jak najszybciej.

Przy odpowiednim zaangażowaniu politycznym w Cancun możemy osiągnąć, to co niezbędne. Mamy tu okazję ustanowienia właściwych ram instytucjonalnych i obserwować w trakcie 2011 r. ich przekształcanie się w system, który finalnie doprowadzi nas do osiągnięcia celu 2 stopni. Przy doskonałym przewodnictwie Prezydencji meksykańskiej oraz przewodniczących obu grup: AWG LCA i AWG KP, odzyskaliśmy zaufanie do procesu negocjacyjnego w ramach Konwencji klimatycznej ONZ, co jest dla nas niezwykle ważne. Dzisiejsze decyzje muszą zapewnić zachowanie społecznego wsparcia, którego ten proces potrzebuje w nadchodzącym roku i kolejnych. Dzięki ramom Konwencji klimatycznej ONZ drzwi do porozumienia pozostają otwarte, a dzięki swej skali ma ona wyjątkowy potencjał aby zapewnić pożądany efekt. Szczerze liczę, że decyzje COP16 zbliżą nas to wyniku, na który liczymy.

Rok 2011 jest szczególnie ważny dla Polski. W jego drugiej połowie nasz kraj będzie sprawować Prezydencję w Unii Europejskiej. Będzie odpowiedzialnością mojego kraju, aby przewodzić procesowi decyzyjnemu w ramach UE. Wspólnota i jej 27 państw członkowskich od dawna mają wiodącą rolę w negocjacjach klimatycznych, utrzymując jednocześnie pewien stopień elastyczności, który umożliwia konstruktywny dialog i popiera rozwiązania na przyszłość. Zapewniam, że podczas Prezydencji Polski w UE, naszym priorytetem będzie utrzymanie silnego i dążącego do porozumienia podejścia UE w kontekście Konferencji Klimatycznej COP 17 w Durbanie.

Mając to w pamięci, dostrzegamy wielką wagę Protokołu z Kioto i zachowania jego mechanizmów elastycznych, które pomogły Polsce zredukować emisje w sposób efektywny kosztowo. Wierzymy, że uzgodnienie drugiego okresu rozliczeniowego, zagwarantuje, że dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie możliwa, przy konkretnym postępie w globalnych negocjacjach.

Dodatkowo, zwracając się bezpośrednio do hiszpańskiej minister spraw zagranicznych Patricji Espinosy, pełniącej funkcję Prezydenta COP 16, minister Zaleski podziękował za niezwykle miłe przyjęcie, które Meksykanie zgotowali delegatom z całego świata.

W trakcie trwania obrad segmentu wysokiego szczebla minister Janusz Zaleski odbywa szereg spotkań bilateralnych, m.in. z przedstawicielami Węgier, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Rumunii i Wietnamu. Minister Zaleski uczestniczył też w spotkaniach z prezydentem Meksyku Felipe Calderonem.

Ponadto w Cancun Polska zainicjowała spotkanie Partnerstwa Wschodniego, które powinno skutkować m.in. praktyczną współpracą w obszarze zmian klimatu. Ma ono służyć wsparciu realizacji celów polskiej polityki klimatycznej, w tym transferowi technologii oraz wsparciu capacity building w zakresie klimatu.

Globalne negocjacje klimatyczne pod egidą ONZ to jeden z najważniejszych i najobszerniejszych procesów tego typu. W tym procesie, który według światowych liderów prowadzi do ustanowienia nowego ładu klimatycznego, krzyżują się interesy gospodarcze i środowiskowe. Dotychczas ich najważniejszym wynikiem w ramach Konwencji Klimatycznej było podpisanie Protokołu z Kioto – najpowszechniejszego zobowiązania światowej społeczności do redukcji emisji CO2 na rzecz ochrony klimatu.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej