więcej


Polityka klimatyczna

Minister Nowicki przewodniczył rozmowom ONZ na temat klimatu (8835)

2009-10-12

Drukuj
Minister Maciej Nowicki zakończył udział w negocjacjach klimatycznych ONZ w Bangkoku. Światowe zbliżenie w negocjacjach klimatycznych oraz ustalenie przez Biuro Konferencji Stron COP 14, któremu Maciej Nowicki przewodniczył, ramowego programu Konferencji COP 15 w Kopenhadze - to główne wyniki dwutygodniowej sesji.


Od 28 września do 9 października br. w Bangkoku trwały międzysesyjne negocjacje klimatyczne ONZ w ramach przygotowań do konferencji COP 15, która odbędzie się w Kopenhadze w grudniu 2009 r.

Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki, Prezydent COP 14 i procesu pod egidą ONZ prowadził posiedzenia Biura Konferencji Stron COP 14, czyli forum reprezentantów wszystkich grup regionalnych systemu ONZ.

Posiedzenia Biura Konferencji Stron COP 14 mają priorytetowe znaczenie dla procesu dalszych przygotowań do Konferencji COP 15. Podczas spotkanie odbyła się gorąca dyskusja w zakresie finalnej agendy Konferencji COP 15. Istotnym elementem dyskusji była kwestia terminu zakończenia pracy obu głównych ścieżek grup roboczych ds. protokołu z Kioto AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) i współpracy długookresowej AWG - LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention). Określenie tego terminu ma duże znaczenie dla sposobu prowadzenia dalszych negocjacji przed i w trakcie konferencji w Kopenhadze.

W ramach ścieżki współpracy długookresowej postęp osiągnięto m.in. w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz transferu technologii, natomiast w ścieżce ds. protokołu z Kioto w zmianach użytkowania ziemi i leśnictwie oraz mechanizmach elastycznych (m.in. CDM i JI).

Ponadto przedstawiono postępy i kluczowe problemy dla obszarów negocjacyjnych, propozycje przebiegu spotkania nieformalnego obu grup roboczych AWG-LCA i AWG-KP w Barcelonie w listopadzie, a także przygotowania do COP 16.


Minister Nowicki:

- Spotkanie w Bangkoku pozakazuje, że negocjacje wprawdzie posuwają się do przodu w niektórych obszarach, jak adaptacja czy transfer technologii, jednak wciąż brakuje postępu w kwestii celów redukcyjnych czy finansowania krajów rozwijających się. Mam nadzieje, że w Barcelonie sprawy te zostaną na tyle zamknięte, że podczas samej konferencji w Kopenhadze negocjatorzy będą mogli pracować juz nad zamknięciem tekstu porozumienia. Polityczne sygnały, które płyną z równoległych formalnych i nieformalnych spotkań mam nadzieje dadzą pozytywny impuls dla zakończenia procesu.


Przed obradami biura konwencji Minister Nowicki odbył szereg spotkań bilateralnych mających na celu przedstawienie kluczowych dla dalszego procesu elementów, m.in. briefingi informacyjne z szefami AWG LCA i KP oraz Sekretarzem Wykonawczym Konwencji i jego zastępcą.

Podczas spotkania z Yvo de Boerem, Sekretarzem Wykonawczym Konwencji Klimatycznej ONZ dyskutowano kwestie polityczne związane z toczącymi się negocjacjami, w tym spotkaniami o wymiarze politycznym odbywającymi się obecnie (MEF – Major Economies Forum, G20, G8, Greenland Dialog – nieformalne spotkania ministrów środowiska i klimatu). Wskazano postęp w wielu dziedzinach. Zgodzono się jednak, że istnieje konieczność przyśpieszenia prac w kwestiach finansowych.

Minister Nowicki spotkał się także z Dyrektorem Globalnej Inicjatywy Klimatycznej WWF Kimem Carstensenem. Rozmowa koncentrowała się na roli krajów rozwiniętych w osiągnięciu porozumienia oraz governance, czyli zarządzania środkami dla krajów rozwijających się. WWF podkreśla konieczność włączenia międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego do globalnego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych tak, aby mógł stać się jednym ze źródeł finansowania działań mitygacyjnych i adaptacyjnych.

Podczas spotkania z szefami grup kontaktowych AWG LCA – Michael Zammit-Cutajar i KP – ambasadorem Johnem Ashem Minister Nowicki dyskutował na temat stanu negocjacji globalnego porozumienia na okres po 2012 r. i najważniejszych zagadnień, które są dyskutowane w poszczególnych ścieżkach negocjacyjnych. Omówiono postęp negocjacji w obu grupach.

Warunkiem powodzenia osiągnięcia porozumienia kopenhaskiego jest zamknięcie jak największej liczby negocjowanych elementów podczas ostatniej sesji w Barcelonie i przedłożenie sprawozdania z działalności grup procesu ONZ przed rozpoczęciem segmentu wysokiego szczebla w Kopenhadze.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej