więcej


Polityka klimatyczna

Minister Korolec o konferencji klimatycznej COP20 w Limie (17942)

2014-12-02

Drukuj
galeria

Fot. M.Śmiarowski, CC BY-NC-ND 2.0

Marcin Korolec, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej reprezentuje Polskę na COP20 w Limie. Wg Korolca dyskusja zogniskuje się wokół zobowiązań poszczególnych państw w ramach nowego porozumienia (obejmującego okres po roku 2020).

W poniedziałek, 1 grudnia rozpoczęła się 20. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu wraz z 10. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto - COP20/CMP10. Celem spotkania jest m.in. określenie głównych elementów nowego porozumienia globalnego, które ma zostać zawarte w Paryżu w przyszłym roku oraz zdefiniowanie zakresu informacji, jak powinna towarzyszyć kontrybucjom (zobowiązaniom) przedkładanym do umowy przez poszczególne jej strony.

Przez 13 dni w stolicy Peru delegaci z prawie 200 krajów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, reprezentanci nauki i biznesu, w obecności mediów z całego świata, będą dyskutowali o nowym porozumieniu klimatycznym. Ma ono zostać podpisane podczas COP21 w Paryżu w 2015 r.

- Dyskusja w Limie będzie się koncentrowała przede wszystkim wokół charakteru i zakresu kontrybucji, czyli wkładów poszczególnych państwa do nowej umowy. Będziemy dyskutować, w jaki sposób te zobowiązania mogą być określone. Czy muszą to być wyłącznie działania ograniczające emisję CO2, czy kontrybucje mogą też zawierać inne elementy.– mówi minister Marcin Korolec.

Zgodnie z decyzją konferencji COP19 w Warszawie państwa powinny przedstawić propozycje swoich wkładów klimatycznych najpóźniej w I kwartale 2015 roku.

- W Limie będziemy także pracować nad szkicem tekstu nowego porozumienia klimatycznego. – dodaje minister Korolec.

Konferencję COP20 w Limie otworzył minister Korolec jako Prezydent COP19/CMP9, przekazując jednocześnie ministrowi środowiska Peru - Manuelowi Vidal-Pulgarowi przewodnictwo w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu na kolejny rok. Polska sprawowała Prezydencję w ramach Konwencji przez ostatni rok, od szczytu COP19 w Warszawie.

W Limie, poza kwestiami dotyczącymi nowego porozumienia, uczestnicy dyskutować będą także o rosnącej roli edukacji w obszarze klimatu. We wrześniu Polska wystąpiła z inicjatywą wspólnej deklaracji 194 państw Konwencji do poprawy wysiłków na rzecz edukacji ekologicznej.

- Chcielibyśmy, aby w podsumowaniu szczytu w Limie taka deklaracja została przyjęta przez aklamację. Za zmiany klimatu odpowiada każdy z nas. Każdy z nas powinien więc posiadać wiedzę i świadomość, jak może im przeciwdziałać.– mówi minister Korolec.

Opracowanie MŚ na podstawie komunikatu Ministerstwa Środowiska.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej