więcej


Polityka klimatyczna

Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu oceniony pozytywnie (8681)

2010-08-30

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Międzyakademicka Rada (IAC) 30 sierpnia br. przedstawiła raport dotyczący pracy Międzyrządowego Zespołu do Zmian Klimatu (IPCC). O ocenę pracy IPCC najwybitniejszych światowych naukowców poprosił sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon. Celem raportu jest podniesienie jakości działań oraz rozwianie wątpliwości opinii publicznej względem aktywności IPCC. Raport IAC zajmuje w tej kwestii jasne stanowisko, określając działalność IPCC jako sukces.
IAC pozytywnie ocenia procedurę stosowaną do przygotowania okresowych sprawozdań. Raport zawiera również zalecenia, które mają na celu usprawnić prace IPCC. IPCC musi dokonać reformy struktury zarządzania. Wg IAC należy powołać zarząd oraz dyrektora w celu utrzymania stałej zdolności decyzyjnej. W tym celu należy również zmienić tryb pracy IPCC na ciągły. IPCC powinien zachęcać oceniających materiały przygotowywane przez Zespół do pełnego korzystania z prawa do wyrażania opinii, również negatywnych. Zaś każda krytyka i komentarze recenzentów powinny zostać uwzględnione i znajdować odzwierciedlenie w raportach IPCC. IAC zaleca również wprowadzenie krótszej kadencji przewodniczącego, dyrektora wykonawczego oraz współprzewodniczących grup roboczych. Konieczna jest także poprawa przepływu informacji pomiędzy grupami roboczymi, w celu podwyższenia jakości przygotowywanych prac. Warto byłoby również poprawić strategię komunikacji IPCC.

Raport IAC rozwiewa wątpliwości co do rzetelności prac IPCC. Dokument potwierdza, że Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu jest wiarygodnym źródłem informacji na temat zmian klimatycznych. Raporty przygotowywane przez IPCC mają i będą mieć duże znaczenie w formowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych i polityki finansowania badań zmian klimatycznych. Należy brać na poważnie wnioski płynące z prac IPCC dotyczące tego, że człowiek jest sprawcą zmian klimatu i że powinien podjąć się zwalczania efektów zmian klimatycznych. Miejmy nadzieję, że będą uwzględniane w przyszłości również przez polski rząd powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, prezes Mazowieckiego Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego.

IPCC, czyli Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu został powołany w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Meteorologiczną oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. IPCC regularnie publikuje raporty dotyczące zmian klimatycznych. W 2007 roku wraz z Alem Gorem IPCC zostało uhonorowane pokojową Nagrodą Nobla za pracę na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka.

Informacja prasowa w pliku PDF


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej