więcej


Polityka klimatyczna

Lepsze etykiety zwiększą efektywność energetyczną (20168)

2017-06-27

Drukuj
galeria

Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające zasady etykietowania energetycznego. Nowy akt zastąpi obecną dyrektywę 2010/30/UE: przejmie jej główne zasady, ale doprecyzuje, ulepszy i rozszerzy jej zakres.

Dzięki nowym zasadom konsumenci będą lepiej orientować się w tym, jak efektywne energetycznie są urządzenia domowe (np. zmywarki, telewizory, lodówki) i ile energii zużywają. Pomoże im to obniżyć koszty zużycia energii. Nowe zasady pomogą też zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zrealizować cele, które Unia wyznaczyła w tym zakresie do roku 2020 i 2030.

W rozporządzeniu ustalono ostateczne terminy zastąpienia klas A+, A++, A+++ skalą od A do G. Określono również procedurę zmiany skali etykiet w związku z postępem technicznym. W dłuższej perspektywie pozwoli to uniknąć nadmiernego posługiwania się klasami najwyższej efektywności energetycznej. Pomoże też propagować innowacyjność i usuwać z rynku produkty mniej efektywne.

Proponowany akt zawiera także jaśniejsze przepisy o kampaniach promocyjnych i krajowych zachętach do lansowania produktów o wyższej efektywności energetycznej. Zakłada też sprawniejsze egzekwowanie wymogów oraz większą przejrzystość – w tym celu utworzona zostanie baza danych o produktach objętych wymogami etykietowania energetycznego.

Główne nowe elementy rozporządzenia to:

  • Zmiana skali: pierwsza zmiana skali obejmie wszystkie etykietowane produkty i nastąpi w określonych terminach, zależnie od kategorii.

– 6 lat jako termin ogólny i dodatkowych 18 miesięcy na pojawienie się etykiet w sklepach

– 15 miesięcy dla urządzeń AGD (zmywarek, lodówek, pralek) i dodatkowych 12 miesięcy na pojawienie się etykiet w sklepach. 9 lat dla grzejników i bojlerów i klauzula wygaśnięcia – 13 lat.

Gdy wszystkie etykiety A+ znikną z rynku, dalsze zmiany skali będą dyktowane kumulacją produktów w najwyższych klasach efektywności, tzn. jeśli w klasie A znajdzie się 30% produktów lub w klasach A+B 50% produktów. W momencie zmiany skali dwie najwyższe klasy na etykiecie mają pozostać puste, tak aby etykieta była aktualna przez 10 lat.

  • Baza produktów: zacznie działać w styczniu 2019 r. Dzięki niej krajowe organy nadzoru rynku będą mogły egzekwować wymogi etykietowania i sprawdzać, czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością deklarowaną przez producenta. Część publiczna bazy ma być praktyczna i łatwa w stosowaniu. Część bazy dotycząca zgodności została oddzielona oacute;jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej