więcej


Polityka klimatyczna

Lepsza ochrona powietrza dzięki rozporządzeniu dot. F-gazów (16644)

2013-12-31

Drukuj

Komisja Europejska, przy aktywnym zaangażowaniu Polski, przyjęła treść rozporządzenia dotyczącego ograniczenia stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy). – To duży krok w kierunku ograniczenia tych gazów, które przyczyniają się do zmian klimatu – ocenia Małgorzata Wejtko, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska.

Fluorowane gazy cieplarniane (substancje HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach, gazy izolujące w rozdzielnicach elektrycznych oraz rozpuszczalniki. Ich emisja do atmosfery wpływa na zmiany klimatu. W ostatecznym tekście nowego rozporządzenia w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych znalazło się wiele zapisów, które Polska zgłaszała na etapie negocjacji, popartych przez inne kraje członkowskie.

– Polska wniosła znaczny wkład w prace nad weryfikowanym tekstem rozporządzenia. Z jednej strony wielokrotnie podnosiliśmy problemy związane ze zbyt szybkim wprowadzaniem technologii alternatywnych w stosunku do fluorowanych gazów cieplarnianych tam, gdzie wiązało się to ze zbyt dużymi kosztami społecznymi. Z drugiej strony wskazywaliśmy na te elementy proponowanych przepisów, które można zaostrzyć z korzyścią dla środowiska naturalnego przy niewielkich kosztach społecznych – dodaje dyrektor Wejtko.

Wypracowane rozwiązanie, zmierzające do wycofania F-gazów z rynku, ma znaczenie również dla negocjacji nowego porozumienia klimatycznego. Komisja Europejska planuje jego wykorzystanie jako element działań Unii Europejskiej zmierzających do ograniczenia emisji CO2.

Rozporządzenie zostało uzgodnione 17 grudnia. Po ostatecznym zatwierdzeniu i opublikowaniu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej