więcej


Polityka klimatyczna

Ku integracji zarządzania zasobami wodnymi (8837)

2009-10-02

Drukuj
Zaledwie na kilka tygodni przed Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP15) w Kopenhadze, odbędzie się pierwsze spotkanie jej sygnatariuszy. Celem spotkania jest przyjęcie nowych wytycznych w sprawie gospodarki wodnej oraz działań służących adaptacji do zmian klimatu.
Zaledwie na kilka tygodni przed Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP15) w Kopenhadze, odbędzie się pierwsze spotkanie jej sygnatariuszy. Celem spotkania jest przyjęcie nowych wytycznych w sprawie gospodarki wodnej oraz działań służących adaptacji do zmian klimatu.

To właśnie dzięki wodzie zauważyć można wiele zmian klimatycznych. Dlatego też ministerstwo gospodarki wodnej może zmniejszyć lub zwiększyć adaptację licznych sektorów związanych z wodą. Fakt, że większość zasobów wodnych dzieli się między terytoria dwóch lub większej liczby państw, wymaga regionalnej i transgranicznej kooperacji w dziedzinie rozwoju strategii adaptacyjnych. Trzeba także podkreślić, że środki podjęte jednostronnie nie wywierają zamierzonych efektów na państwa sąsiednie oraz, że należy korzystać wzajemnie z zasobów wiedzy oraz zasobów naturalnych.

Wytyczne mają na celu zachętę do rozważań nad adaptacją klimatyczną trans-granicznego wymiaru zarządzania gospodarką wodną. W oparciu o ideę integracji zarządzania zasobami wodnymi, wytyczne zawierają szereg porad dla kierowników i dyrektorów w następujących dziedzinach:

- dostęp do danych, mówiących o wpływie zmian klimatu na jakość i ilość wody,
- zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem utraty zdrowia przez człowieka,
- zmniejszanie zagrożenia,
- projektowanie i wdrażanie odpowiednich strategii adaptacyjnych.

Poprzez adaptację wytycznych, strony konwencji wodnej przyczyniają się do jej wdrożenia na wszystkich poziomach prawa. Następnym ważnym krokiem będzie program pilotażowy projektu, który ma być ustalony w ramach konwencji, razem z platformą dla wymiany doświadczeń w dziedzinie adaptacji trans-granicznego zarządzania wodami.

Wymiana tych doświadczeń jest niezbędna do rozwoju zdolności adaptacyjnej zarówno unijnych, jak i poza-unijnych państw. Konwencja wodna UNECE od wejścia w życie w 1996 roku stanowi ważny dokument prawny i przyczyniła się do ulepszenia zarządzania wodami trans-granicznymi w regionie europejskim.

Piąta sesja posiedzeń stron konwencji wodnej odbędzie się od 10 do 12 października br. w Genewie w Palais des Nations, na zaproszenie rządu szwajcarskiego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych.

Więcej informacji pod adresem:
www.unece.org/env/water/mop5.htm
.

oprac. ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej