więcej


Polityka klimatyczna

Kraje rozwijające się przyszłymi liderami ochrony klimatu? (8660)

2010-12-09

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Z najnowszego raportu organizacji ekologicznej WWF wynika, że najważniejsze kraje rozwijające się: Brazylia, Chiny, Indie, Meksyk i RPA, podejmują zdecydowane działania, żeby ograniczyć odpowiedzialne za zmiany klimatu emisje gazów cieplarnianych. Wszystkie pięć państw ma rozsądne plany rozwoju odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji, które stanowią dobry fundament dla przyszłych działań. 
Z raportu pt. Emerging Economies - how the developing world is starting a new era of climate changeleadership wynika, że podejmowane przez Brazylię, Chiny, Indie, Meksyk i RPA działania na rzecz ochrony klimatu są bardziej ambitne i zdecydowane niż wysiłki wielu krajów rozwiniętych. Raport WWF wskazuje też, jakie kroki państwa te powinny przedsięwziąć w najbliższej przyszłości, aby jeszcze bardziej wpłynąć na ograniczenie zmian klimatu.

Trwa światowy wyścig w tworzeniu gospodarek, które nie są uzależnione od wytwarzania energii z węgla – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska. Państwa rozwijające się podejmują w tej kwestii zdecydowane działania, bo wiedzą, że tylko w technologiach niewęglowych leży przyszłość, że dają one gwarancję konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowe miejsca pracy i lepszą jakość życia ich mieszkańców.

Meksyk łączy swój plany ograniczenia emisji z planami adaptacji do zmian klimatu. Zobowiązał się także do redukcji emisji na poziomie 50% do roku 2050 w porównaniu z rokiem 2000.

Chiny zobowiązały się wytwarzać 15% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Od roku 2009 są zresztą największym na świecie producentem produktów umożliwiających pozyskiwanie energii w ten sposób. Podczas szczytu w Kopenhadze Chiny zobowiązały się również zmniejszyć nasycenie węglowe gospodarki o 20% do roku 2010 w porównaniu z rokiem 2005.

RPA kompleksowo podchodzi do planowania rozwoju zeroemisyjnego, starając się osiągnąć redukcje na poziomie 34% do roku 2020, mimo wysokiego uzależnienia własnej gospodarki od węgla.

Brazylia od 2004 roku o 56% ograniczyła wylesianie. Przyjęła także cel ograniczenia go o kolejne 70% w porównaniu ze średnim poziomem w latach 1995 - 2006.

Indie robią postępy w rozwoju energii wiatrowej i słonecznej w ramach swojego krajowego planu działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Prawdopodobnie przyjęty przez nie cel zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych o 10% do roku 2012 zostanie przekroczony.

Dla międzynarodowych negocjacji klimatycznych to bardzo dobrze, że kraje rozwijające się chcą odwrócić trendy wzrastających emisji gazów cieplarnianych i wybrać rozwój niskowęglowy, korzystny zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Mamy nadzieję, że ich działania poprawią współpracę miedzy gospodarkami rozwijającymi się a rozwiniętymi, takimi jak Unia Europejska, na forum negocjacji klimatycznych w Cancun i nadadzą temu procesowi nową dynamikę – dodaje Stępniewski.

Zobacz raport w jęz. angielskim

źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej