więcej


Polityka klimatyczna

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji zmian Dyrektywy EU ETS (18073)

2015-01-09

Drukuj
galeria

EU ETS ma się przyczynić do spadku znaczenia węgla w energetyce. Na zdj. zamknięta kopalnia węgla kamiennego Zeche Zollern w Dortmundzie, fot. wwwuppertal, (CC BY-NC 2.0)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy EU ETS dla okresu po 2020 roku. Uwagi można zgłaszać do 15 marca 2015 roku.

Konsultacje dotyczą zmian dyrektywy 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiającej program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L140 z 05.06.2009, str. 63) na okres po 2020 roku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat różnych propozycji dotyczących zmiany dyrektywy EU ETS w świetle konkluzji Rady Europejskiej z 24 października 2014 roku w zakresie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Konsultacje społeczne koncentrują się na kilku kwestiach dotyczących realizacji celu redukcji emisji o co najmniej 40% w roku 2030 w porównaniu do roku 1990, tj. dotyczą: bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla przemysłu, utworzenia funduszu modernizacji i innowacji oraz darmowego przydziału uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej w niektórych państwach członkowskich.

Informacje na temat konsultacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm, na której udostępniono kwestionariusz online.

Konsultacje Komisji Europejskiej trwają do 15 marca 2015 roku.

Ministerstwo Środowiska prosi o przekazywanie kopii wypełnionych formularzy również do swojej siedziby w terminie do 16 lutego 2015 roku na adres: agnieszka.zaloga@mos.gov.pl. Państwa opinie będą pomocne przy opracowaniu stanowiska Polski w przedmiotowym temacie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Opracowanie Marta Śmigrowska, na podstawie komunikatu Ministerstwa Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej