więcej


Polityka klimatyczna

Komentarze po ceremonii rozdania nagród cash awards (21833)

2021-04-29

Drukuj
galeria

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyła się ceremonia rozdania nagród cash award dla dobrych, złych i okropnych działań przedstawionych do finansowania ze środków unijnych na okres 2021-2027. Głosowanie publiczne w tej sprawie odbywało się na stronie www.cashawards.eu. Rozdanie nagród wywołało falę komentarzy ze strony lokalnych działaczy pozarządowych:

Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska powiedział: „Cieszę się, że Polska została nagrodzona w cash awards nie tylko za złe i okropne, ale także za dobre projekty. W rzeczywistości w społecznościach lokalnych i regionalnych w Polsce jest wiele sił, które chcą ratować klimat, ale borykają się z wieloma barierami, w tym finansowymi. Osobiście mam nadzieję, że polski krajowy plan odbudowy i inne fundusze unijne będą znacznie lepsze po toczącej się od kwietnia rundzie konsultacji społecznych i dzięki takim nagrodom. Wiemy już, że w odnowionych planach pojawią się pozytywne projekty, np. infrastruktura rowerowa, która zyskała wiele pozytywnego zainteresowania. Kopalnia Bełchatów może zostać zamknięta do 2035 roku, tylko nieco później niż wybrany w cash awards przykład Wielkopolski Wschodniej. Powinno to być możliwe dzięki znacznie lepszym funduszom na rzecz sprawiedliwej transformacji. Wierzę, że Polska może wrócić na pozytywną ścieżkę klimatyczną.”

Julian Schwartzkopff, Deutsche Umwelthilfe, Niemcy powiedział: „Wydatki na odbudowę mogą być naprawdę zrównoważone tylko wtedy, gdy w ambitny sposób przyczynią się do ochrony klimatu i unikną pogłębienia kryzysu klimatycznego. Na Niemczech spoczywa szczególna odpowiedzialność za dawanie przykładu i pokazywanie, w jaki sposób można zainwestować pieniądze z instrumentu odbudowy i odporności na przejście do neutralności klimatycznej. Szkoda, że ​​plan odbudowy przyjęty w tym tygodniu przez niemiecki rząd nie spełnia tego standardu. Plan zasadniczo nie jest ambitny i zapewnia niewielkie lub żadne dodatkowe środki na ochronę klimatu. Zamiast tego głównie refinansuje istniejące krajowe środki naprawcze. Otrzymanie nagród cas hawards przez Niemcy w kategoriach „zły” i „okropny” podkreśla, że ​​niemieckie wydatki na odbudowę są żałośnie niewystarczające, jeśli chodzi o renowację energetyczną budynków, oraz że Niemcy nadal subsydiują transport oparty na paliwach kopalnych z publicznych funduszy. Należy się to zmienić, zanim Komisja zaakceptuje niemiecki plan odbudowy”.

Neil Makaroff, ekspert ds. polityki unijnej w Réseau Action Climat France: „Francja wykorzystuje swój plan odbudowy, aby dać dużym zanieczyszczającym firmom czek in blanco w wysokości 20 miliardów euro w postaci obniżek podatków. Zamiast tego rząd mógł skorzystać z tej okazji, aby zainwestować w odnawialne źródła energii, walczyć z ubóstwem energetycznym lub zmodernizować system kolejowy. Cash awards są wdzięcznym przypomnieniem, że obywatele Europy nie chcą powielać tych samych błędów z przeszłości i chcą wykorzystać odbudowę do przyspieszenia zielonej transformacji. Komisja Europejska musi wezwać Francję do przestrzegania jej zobowiązań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i zrewidować swój pakiet na rzecz odbudowy o wartości 100 mld euro.

Alexa Botar, NSC-Friends of the Earth Hungary, powiedziała: „Publiczne fundusze unijne przeznaczone na sprawiedliwą transformację muszą przede wszystkim przynosić korzyści lokalnym społecznościom, gminom i przedsiębiorstwom, jako najbardziej dotkniętym transformacją w regionach węglowych, a nie dużym firmom zanieczyszczającym środowisko. Mamy nadzieję, że węgierscy decydenci odpowiednio opracują plany, i już widzimy w tym zakresie pewną otwartość. Liczne społeczności, gminy, budynki mieszkalne i organizacje pozarządowe czekały na wsparcie społeczności energetycznych w projektach krajowych funduszy unijnych, co może oznaczać zielone światło dla energii w społecznościach na Węgrzech, jeśli zostaną one uzupełnione odpowiednimi ramami wsparcia”.

Desislava Stoyanova, działaczka na rzecz sprawiedliwości gospodarczej w Za Zemiata (Friends of the Earth Bulgaria) za brała głos w sprawie jednej z Bułgarskich nagród: „Jeden z najbogatszych w Europie ośrodków bioróżnorodności, wzdłuż rzeki Struma, kluczowej rzeki, na której gromadzi się społeczność raftingowa i kajakarska, zostanie wkrótce zniszczony dzięki pieniądzom podatników UE i nowej autostradzie. Społeczność organizacji pozarządowych walczy od ponad 20 lat, aby ocalić wąwóz Kresna, a więc Komisja Europejska powinna działać już teraz!

Danita Zarichinova, Zero Waste Campaigner w Za Zemiata (Friends of the Earth Bułgaria) zabrała głos na temat spalarni odpadów w Sofii, zwycięzcy w kategorii „Podpalając klimat”: „Budowa tego obiektu, w którym planuje się spalać 180 000 RDF rocznie, uniemożliwi Bułgarii osiągnięcie nowych celów gospodarki odpadami w Unii Europejskie do 2030 r. - 65% recyklingu i skaże Sofię na spalanie odpadów przez następne 29 lat. Bułgaria powinna raczej inwestować w zintegrowane systemy selektywnej zbiórki, instalacje do recyklingu i kompostowania oraz kampanie informacyjne.

Jana Maussen, kierownik projektu w Centre for Transport and Energy, Czechy: „Cieszymy się z brązowego medalu za dobre działanie, które powstało dzięki oddolnej mobilizacji ludzi. Lokalnym grupom działania udało się przygotować wstępną rejestrację na projekt o wartości 1,6 mld euro, który ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do na 1 kW OZE na 1 obywatela.”

Źródło: Informacja prasowa CAN-Europe

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej