więcej


Polityka klimatyczna

Kolejne konsultacje w sprawie COP19 (15442)

2013-03-05

Drukuj

Przedstawiciele Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, na zaproszenie ministra środowiska, Marcina Korolca, wzięli udział w dwudniowych konsultacjach w sprawie przygotowań do 19 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19/CMP9), która odbędzie się w listopadzie tego roku w Warszawie.

Nasza dyskusja koncentrowała się wokół tego, jakie elementy są konieczne, by w 2015 r. mógł być osiągnięty konsensus. Ta perspektywa czasowa jest bardzo krótka, dlatego konsultacje, które prowadzimy są bardzo cenne dla wszystkich uczestników procesu. Mamy zaplanowane już kolejne spotkania – podsumował minister Korolec.

Dyskusja (27 i 28 lutego 2013 r.) dotyczyła oceny wyników 18 konferencji Stron UNFCCC w Doha (COP18), oczekiwań wobec konferencji w Warszawie, a także możliwych wspólnych działań w celu uzgodnienia do 2015 r. nowego porozumienia. Ma ono zapewnić udział wszystkich państw Konwencji w walce ze zmianami klimatu, stosownie do ich możliwości oraz zgodnie z zasadą Wspólnej ale Zróżnicowanej Odpowiedzialności i Odpowiednich Możliwości.

Przedstawiciele uczestniczących w konsultacjach państw przedyskutowali możliwy wynik konferencji w Warszawie. COP19/CMP9 powinien przyjąć plan dojścia do nowego porozumienia, które powinno być uzgodnione w 2015 r. i uwzględniać nową rzeczywistość polityczno-gospodarczą świata.

Podczas spotkania przedyskutowano także m.in. kwestię finansowania tworzonego Zielonego Funduszu Klimatycznego, który ma pomóc państwom rozwijającym się w transformacji w kierunku gospodarek niskoemisyjnych. W tym kontekście wskazywano na konieczność wprowadzania regulacji przez państwa strony Konwencji lub grupy państw, które stymulowałyby działania na rzecz redukcji emisji. Uczestnicy konsultacji podkreślali przy tym konieczność sprawiedliwego podziału zobowiązań redukcyjnych i uznania wkładu już wniesionego przez kraje regionu w tym zakresie.

Przedstawiciele Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy krytycznie odnieśli się także do sposobu podjęcia decyzji o poprawce z Doha do Protokołu z Kioto (przyjętej podczas ubiegłorocznego COP18 w Doha) oraz jej treści.

W trakcie spotkania minister Korolec, który będzie przewodniczył samej konferencji COP19, a także pracom Konwencji Klimatycznej w 2014 r. podkreślił zasady, którymi będzie się kierował, pełniąc obowiązki Prezydenta COP19/CMP9. Jako Prezydent COP/CMP zadbam, aby negocjacje były prowadzone w sposób transparentny, a każdy uczestnik procesu negocjacyjnego miał równą i nieskrępowaną możliwość przedstawienia swoich argumentów.

Konferencja COP19/CMP9 odbędzie się  na Stadionie Narodowym w Warszawie, w dniach  od 11 do 22 listopada 2013 roku.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej