więcej


Polityka klimatyczna

KE ogłosiła cele redukcji gazów cieplarnianych (19640)

2016-07-21

Drukuj
galeria

Przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej jest daleko niewystarczająca, aby wypełnić postanowienia porozumienia paryskiego i zahamować wzrost średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza.

W środę, 20 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła propozycję celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów członkowskich w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Komunikat dotyczy podziału zobowiązań, wynikających z przyjętej polityki klimatycznej UE 2030, zakładającej, że w latach 2021-2030 Unia Europejska ograniczy emisje o 30% względem 2005 roku  w sektorach non-ETS.

Przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej jest daleko niewystarczająca, aby wypełnić postanowienia porozumienia paryskiego i zahamować wzrost średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Sektory nieobjęte systemem EU ETS, czyli transport, budownictwo, rolnictwo i gospodarka odpadami, odpowiadają za aż 60% emisji GHG w Unii Europejskiej. Realizacja przyjętego w ramach polityki klimatycznej 2030 celu redukcji 30% emisji w sektorach non-ETS pozwoli ograniczyć wzrost temperatury globalnej do 2-2,4 stopnia Celsjusza, co jest znacznie powyżej poziomu ustalonego w grudniu podczas szczytu klimatycznego w Paryżu (COP21).

Komisja Europejska w swoim komunikacie podkreśla konieczność szybkiej transformacji i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz przypomina o roli EU jako lidera w walce ze zmianami klimatu. Jednocześnie ciągle nie zauważa, że unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 ustalony w październiku 2014 roku jest stanowczo za niski, by wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Oczywiście dobrze, że KE zaproponowała zróżnicowany, ale prawnie obowiązujący państwa członkowskie poziom redukcji gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS. Trudno jednak nie zauważyć, że projekt zawiera pewne negatywne i potencjalnie niebezpieczne zapisy. Ponadto Komisja nie wykorzystała okazji, aby zaproponować regularny przegląd postawionych celów i wprowadzić mechanizm, który sprawiałby, że możliwe do realizacji wyższe cele redukcji gazów stawałyby się automatycznie prawnie obowiązujące. – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Propozycja podziału zobowiązań przedstawiona przez Komisję Europejską zakłada, że kraje wysokorozwinięte mają dokonać znacznie większej redukcji gazów cieplarnianych niż państwa o niższym PKB. Najwyższe cele posiadają Luksemburg i Szwecja (o 40%), Finlandia i Dania (39%) oraz Niemcy (38%). Wśród krajów o najniższych zobowiązaniach znajduje się między innymi Polska (7%), pomimo że jej możliwości redukcji emisji w sektorach non-ETS są znacznie większe. Niższy cel posiadają jedynie trzy inne kraje: Łotwa (6%), Rumunia (2%) i Bułgaria (0%).

Źródło: Koalicja Klimatyczna

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej