więcej


Polityka klimatyczna

Nie będzie większej redukcji CO2 po 2014 roku (16321)

2013-10-18

Drukuj

Nie będzie wezwania do podwyższenia przez UE celu redukcyjnego CO2 w 2014 roku. Takie stanowisko wypracowali unijni ministrowie ds. środowiska na szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie. „To sukces" – powiedział PAP minister środowiska Marcin Korolec.

Ministrowie ds. środowiska oraz przedstawiciele ministerstw odpowiedzialni za politykę klimatyczną państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej spotkali się 14 października br., by rozmawiać o nadchodzącej Konferencji Klimatycznej COP19 w Warszawie. Polskę reprezentował minister Marcin Korolec.

Głównym tematem zebrania było wypracowanie wspólnego stanowiska na Konferencję Klimatyczną w Warszawie (11-22 listopada br.). Ministrowie ustalili w treści porozumienia, że nadrzędnym celem COP19 jest stworzenie fundamentów dla przyszłych negocjacji, co umożliwi stronom realizację zobowiązań w sposób przejrzysty i efektywny.

„Wzywamy w tym tekście do tego, żeby wszystkie państwa na świecie brały udział w wysiłkach redukcyjnych" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej minister Korolec.

Zdaniem ministra środowiska sukcesem jest, iż we wspólnej deklaracji nie ma zapisu, że Unia Europejska w przyszłym roku zobowiąże się do bardziej ambitnych celów niż te, której do tej pory uzgodniło. Chodzi o zwiększenie z 20 do 30 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla.

–Wypracowanie stanowiska udało się to dzięki znakomitej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i bezpośredniemu kontaktowi z premierami krajów członkowskich V4 – podkreślał minister Korolec.

Polska regularnie przeciwstawia się deklaracji UE w sprawie zwiększenia ambicji klimatycznych przed 2020 r. Coraz więcej europejskich polityków widzi w zaostrzającej się polityce klimatycznej główną przyczynę wysokich cen energii oraz utraty konkurencyjności.

W listopadzie tego roku w Warszawie, odbędzie się konferencja COP 19, której główny zakres tematyczny dotyczy zagadnień związanych z klimatem. Ostatnie spotkanie pod patronatem ONZ odbyło się w Ad-Dauha (2012 r.). Minister Środowiska RP będzie przewodniczył obradom COP 19.

 

źródło:  Ekologia.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej