więcej


Polityka klimatyczna

Jedenaście krajów UE wzywa do zakazania paliw kopalnych (21845)

2021-05-07

Drukuj
galeria

Źródło: Pixabay.com

Jedenaście krajów UE podpisało deklarację wzywającą Unię Europejską do zaprzestania finansowania paliw kopalnych w ramach przepisów dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E), które są obecnie poddawane przeglądowi.

Dokument roboczy - jest kontynuacją dyskusji w Brukseli ze środy (5 maja) na temat wkładu europejskiej infrastruktury w dekarbonizację i zieloną transformację.

Sygnatariusze - Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Hiszpania i Szwecja - podkreślają rolę, jaką dekarbonizacja systemu energetycznego będzie miała dla osiągnięcia europejskich celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.

Paliwa kopalne będą musiały odgrywać coraz mniejszą rolę w systemie energetycznym, ponieważ UE zamierza ograniczyć emisje o ponad połowę do 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.

Dodają, że przegląd rozporządzenia w sprawie TEN-E powinien wykluczyć finansowanie infrastruktury paliw kopalnych, która spowodowałaby zamknięcie Europy w źródłach energii lub składnikach składowych emitujących dwutlenek węgla, takich jak gazociągi.

„Luksemburg jest dumny z bycia częścią tej deklaracji wraz z Danią i dziewięcioma innymi państwami członkowskimi, podzielając pogląd, że paliwa kopalne nie są naszą przyszłością” - powiedział na Twitterze Luksemburski Minister Energii Claude Turmes.

W grudniu Komisja Europejska przedstawiła aktualizację rozporządzenia w sprawie TEN-E, w którym określono, które transgraniczne projekty energetyczne kwalifikują się do otrzymania finansowania UE i pozwoleń w trybie przyspieszonym.

Wniosek, który wyłącza z przepisów dedykowaną infrastrukturę naftowo-gazową, jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE, które będą miały ostatnie słowo.

„TEN-E nie może ułatwiać inwestycji w infrastrukturę paliw kopalnych”, zgodnie z nieoficjalnym dokumentem napisanym przez jedenaście krajów.

Dodaje, że rozporządzenie musi przyczynić się do opracowania ram „realnej ścieżki odejścia od uzależnienia od paliw kopalnych”, zwłaszcza że inwestycje poczynione w ciągu najbliższych kilku lat będą miały wpływ na nadchodzące dziesięciolecia.

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Jednak gazociągi mają żywotność około 50 lat, podczas gdy elektrownie gazowe działają zwykle przez ponad 20 lat, co oznacza, że ​​inwestycje poczynione w tym dziesięcioleciu prawdopodobnie potrwają długo lata 40.

Organizacja pozarządowa Climate Action Network Europe opowiada się za wycofaniem gazu kopalnego do 2035 r., mówiąc, że wszelkie nowe inwestycje w gaz w tej dekadzie zagroziłyby celom klimatycznym Europy lub groziłyby, że zostaną osierocone.

Jedenaście krajów nazywa trwającą rewizję rozporządzenia TEN-E „papierkiem lakmusowym” zaangażowania Europy w osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Źródło: euractiv.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej