więcej


Polityka klimatyczna

Gobelin różnorodnych rozwiązań (8658)

2010-11-30

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Christiana Figueres, sekretarz generalny Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) powiedziała na uroczystym otwarciu szesnastej Konferencji stron Konwencji, że musimy utkać gobelin z bogatego zbioru różnorodnych działań, rozwiązań wysiłku wielu grup (tkackie porównanie było nawiązaniem do lokalnych podań o bogini Majów – Ixchel). Zadanie jest pilne i niełatwe, ale możliwe do zrealizowania. Musimy jednak umiejętnie połączyć wiele wątków i podjąć szereg wrażliwych politycznie decyzji w obszarach, w których nadal brakuje woli kompromisu.
Pani Sekretarz uzasadniła potrzebę pośpiechu, opisała wyniki całorocznej pracy i działań negocjacyjnych prowadzonych w ramach Konwencji oraz wskazała kluczowe obszary, w których potrzebne są jak najszybsze postępy i zgoda na kompromisowe, skuteczne decyzje. Wyraziła też przekonanie, ze strony negocjacji znajdą sposób na osiągnięcie w Cancun konkretnych rezultatów – pewnych, niezawodnych, gwarantujących dalszy postęp w negocjacjach w przyszłym roku.

Pozostaje nam mieć nadzieje, że optymizm pani Sekretarz Figueres znajdzie potwierdzenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni negocjacji. Po tym jak poprzedni Szczyt Klimatyczny skończył się brakiem porozumienia, cały rok 2010 był tak naprawdę mozolną walką o odbudowę zaufania do UNFCCC jako właściwego forum dla budowania instytucjonalnych i prawnych ram globalnych działań na rzecz klimatu.

W chwili obecnej ten gobelin jest zbyt różnorodny i nie ma jednej tkaczki.

Komentarz dr. hab. inż. Zbigniewa Karaczuna z należącego do Koalicji Klimatycznej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego:

Każda strona ciągnie w swoją stronę. Tak było w trakcie wystąpień otwierających Szczyt Klimatyczny. Stany Zjednoczone mówiły o potrzebie większej transparentności działań krajów rozwijających się, zapominając, że to na krajach rozwiniętych, przede wszystkim na USA, spoczywa przede wszystkim obowiązek redukcji emisji i pilnych działań mitygujących. Unia Europejska zaś, pomimo wstępnych zapowiedzi, nie potrafiła jednoznacznie określić swojego celu i zadań, jakie chciałaby rozwiązać w trakcie negocjacji w Cancun. Chiny nadal oskarżają – poniekąd słusznie – kraje rozwinięte o brak działań, ale ta strategia do niczego nie prowadzi.

Początek obrad nie wróży poprawy atmosfery negocjacyjnej. Nadal istnieje głębokie pękniecie pomiędzy krajami Aneksu I i rozwijającymi się. Większość kwestii zdaje się być nadal w tym samym impasie co dotychczas. Dobrą metaforą trudności, jakie stoją przed negocjacjami, jak i tempa negocjacji, jest olbrzymi korek przed wejściem do Moon Palace.
 
***

Treść wypowiedzi Christiany Figueres w załączeniu oraz na stronie UNFCCC: unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/101129_cop16_oc_cfig.pdf.


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej