więcej


Polityka klimatyczna

Francuzi optymistycznie o zielonej przebudowie gospodarki. Niemcy z rezerwą (17755)

2014-10-13

Drukuj
galeria

fot. wikipedia, CC BY 3.0 DE

Nowe badanie przeprowadzone dla ECF pokazuje, że francuska kadra kierownicza podchodzi z entuzjazmem do możliwości, jaką oferuje przebudowa systemu energetycznego kraju. Ich niemieccy koledzy zachowują nieco więcej rezerwy.

Badanie wykonane przez Harris Interactive na zlecenie European Climate Foundation – organizacji, której głównym celem jest walka ze zmianami klimatu – pokazuje, że transformacja energetyczna gospodarki odbierana jest we Francji i Niemczech z dość dużą dozą optymizmu.

Szefowie firm, mających siedziby we Francji i Niemczech, zgadzają się co do potrzeby opracowania odpowiedniego miksu energetycznego obydwu państw, mającego na celu ograniczenie korzystania z energii jądrowej oraz uzyskanej z węgla. O ile jednak Francuzi podchodzą do zmiany z dużym entuzjazmem, po niemieckiej stronie zauważyć można oznaki rozczarowania tym procesem.

Pośród francuskich liderów biznesu aż 87% uważa, że przebudowa energetyczna wywrze pozytywny wpływ na innowacje technologiczne. Podobnego zdania jest 68% niemieskich szefów firm. 74% Francuzów wierzy w pozytywny wpływ tego procesu na wzrost gospodarczy, podczas gdy u Niemców odsetek ten wynosi 43%. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię wzrośnie zdaniem 66% Francuzów i zaledwie 35% Niemców.

Podobną różnicę widać także w opiniach dotyczących zatrudnienia, konkurencyjności, opłat za prąd i całkowitego kosztu energii. Ponad połowa francuskich kierowników uważa, że więcej zyskają niż stracą na energetycznej przebudowie kraju; pogląd ten podziela tylko jedna trzecia ich niemieckich kolegów.

Ambitne działania berlińskiego rządu

Zachodząca obecnie w Niemczech wielka przebudowa systemu energetycznego, w której wprowadzono rozległe programy wsparcia finansowego, wywołała znaczące podwyżki cen energii. We Francji – kraju, w którym głównym źródłem elektryczności przez najbliższe dziesięciolecia pozostanie energia jądrowa – ceny energii utrzymały się na niskim poziomie.

Pomijając ich względnie pesymistyczne nastawienie, Niemcy pozytywnie oceniają działania swojego rządu, dokonującego energetycznej przebudowy państwa. 66% niemieckiej kadry zarządzającej opisuje działania swojego rządu jako ambitne, gdy tymczasem Francuzi mówią tak w 55% przypadków.

Przeważająca większość francuskich liderów biznesu – zwracająca się o pomoc finansową, niezbędną na badania i zakup nowego sprzętu, potrzebnego do zwiększenia wydajności sektora energetyki odnawialnej – ocenia działania swojego rządu jako niewystarczające, narzekając na rząd w Paryżu. Berliński rząd oceniany jest w ten sam sposób przez 46% respondentów.

Szefowie firm w państwach położonych po obu stronach Renu zgadzają się, że przebudowa systemu energetycznego ich krajów ma większe szanse powodzenia w Niemczech niż we Francji, w której dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna.

Tłumaczenie: Piotr Siergiej, na podst. Euractive.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej