więcej


Polityka klimatyczna

Europejskie Prawo Klimatyczne w oczach ekologów (21198)

European Environmental Bureau
2020-03-06

Drukuj
galeria

Nowa propozycja Komisji Europejskiej w zakresie rozwiązania kryzysu klimatycznego nie spełnia obietnic zawartych w porozumieniu o Europejskim Zielonym Ładzie. Bez ambitniejszych celów i konkretnych środków Europa może stracić szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Unia nie wykorzystała okazji do zwiększenia wysiłków na rzecz neutralności klimatycznej, stwierdziła organizacja European Environmental Bureau (EEB) po opublikowaniu dzisiaj propozycji Prawa Klimatycznego EU (Climate Law). [1]

Proponowane rozporządzenie określa wiążący cel UE, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., co jest obecnie zapisane w mniej wiążącym dokumencie - polityce klimatycznej UE. Dokument nie podkreśla jednak potrzeby ustalenia wyższych celów na 2030 r. dotyczących redukcji emisji, energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Barbara Mariani, kierownik ds. polityki klimatycznej i energetycznej w EEB, powiedziała:
Dzisiejsze prawo klimatyczne to kolejna poważna niewykorzystana szansa. Działania w dziedzinie klimatu cieszą się niezwykle silnym poparciem ze strony społeczeństwa, a 92% obywateli Unii chce, aby ich rządy wyznaczyły bardziej ambitne cele. Opóźniając działania mające na celu zwiększenie unijnych celów klimatycznych do 2030 r. i nakreślając konkretne środki polityczne, „człowiek na księżycu” wygląda bardziej jak „człowiek w korku”. Ważne jest, aby Parlament Europejski i państwa członkowskie kierowały się większymi ambicjami w zakresie tego prawa i aby Europa wywiązała się ze swoich obowiązków”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opisała wcześniej Europejski Zielony Ład jako „człowieka na księżycu”.

Pomimo przyjęcia z zadowoleniem w propozycji włączenia celu neutralności klimatu do 2050 r. i obietnicy konsultacji z organizacjami pozarządowymi podczas przeglądu polityk i celów, analiza EEB stwierdza, że prawo klimatyczne jest zbyt słabe i pojawia się zbyt późno. Istnieje ryzyko spowolnienia tempa politycznego wytworzonego przez instytucje UE po opublikowaniu Europejskiego Zielonego Ładu [2] i wyborach do UE w zeszłym roku.

Istnieje znaczna luka między oświadczeniami politycznymi zawartymi w motywach, w których wymieniono wszystkie dowody i zobowiązania podjęte przez instytucje unijne, a treścią samego prawa, które nie odpowiada tym wstępnym argumentom.

Aby kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza, jak uzgodniono w porozumieniu paryskim, globalne emisje muszą zostać zmniejszone o połowę w następnej dekadzie. Oznacza to zmniejszenie globalnych emisji o około 8% każdego roku, począwszy od dzisiaj. [3]

Jeśli zaakceptujemy naukę leżącą u podstaw tych obliczeń, organ wykonawczy UE powinien był wyznaczyć cel redukcji emisji o 65% do 2030 r. Zzamiast obiecać „zbadanie opcji” i „rozważenie podjęcia niezbędnych środków”.

Wzrost celów w dziedzinie klimatu cieszy się ogromnym poparciem publicznym. Najnowsze badanie Eurobarometru wykazało, że 93% obywateli UE postrzega zmianę klimatu jako poważny problem, a 92% popiera cel UE dotyczący neutralności klimatu.[4]

Źródło: European Environmental Bureau


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej