więcej


Polityka klimatyczna

Europejskie miasta i regiony: Nadszedł czas na działanie (19831)

2016-10-21

Drukuj
galeria

Fot. (C) European Union / Hatim Kaghat

Zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów paryskie uzgodnienia w sprawie klimatu dają nadzieję, ale do powodzenia planów potrzebny jest nowy system zarządzania.

Światowy szczyt klimatyczny COP 22 w Marrakeszu ma nadać impuls do realizacji porozumienia paryskiego. Europejski Komitet Regionów (KR) wzywa do ustanowienia operacyjnego wielopoziomowego zarządzania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, które w pełni uwzględni wysiłki miast i regionów. Lokalni liderzy ostrzegają: jeśli skumulujemy obecne zobowiązania rządów krajowych, to wzrost temperatury i tak przekroczy 3°C, podczas gdy w Paryżu zgodzono się na ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości "znacznie poniżej 2°C". Miasta i regiony mają do odegrania kluczową rolę w niwelowaniu utrzymującego się rozdzwieku między ustalonymi celami dotyczącymi przeciwdziałania zmianom klimatu a podjętymi w związku z tym zobowiązaniami.

Na konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Marrakeszu w dniach 7–18 listopada 2016 r., społeczność międzynarodowa musi wdrożyć nowy system wielopoziomowego sprawowania rządów, ustanowić mechanizmy oceny stopnia realizacji celów i opracować zindywidualizowane usługi finansowania działań klimatycznych, aby osiągnąć postęp w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Szczyt COP22 skoncentruje się na wyznaczeniu ambitniejszych celów i wspieraniu ich wdrażania. Konferencja w Marrakeszu stanowi również punkt zwrotny zważywszy, że przełomowe porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu wejdzie w życie w pierwszym dniu konferencji, określając globalny plan działań w celu utrzymania wzrostu temperatury na poziomie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomów z roku 1990.

Porozumienie z Paryża jest znaczącym osiągnięciem. Jednakże obecne zobowiązania nie będą wystarczające do osiągnięcia uzgodnionych celów ogólnych . Musimy teraz wdrożyć porozumienie w naszych okręgach wyborczych. Konieczne jest opracowanie dalszych mechanizmów oceny i wsparcia, by zagwarantować wypełnienie przez wszystkie kraje zobowiązań, które podjęły w Paryżu . Uczestnicy COP22 będą musieli zadbać o wdrożenie tych nowo stworzonych mechanizmów. – Aby osiągnąć paryskie cele, musimy także powtórzyć nasz apel o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 50 % do 2030 r. – powiedział Francesco Pigliaru (IT/PES), przewodniczący regionu Sardynia i sprawozdawca opinii "Osiągnięcie światowego porozumienia w sprawie klimatu – podejście terytorialne do COP 22 w Marrakeszu”. Francesco Pigliaru, przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w KR-ze dodał: – W porozumieniu z Parlamentem Europejskim jesteśmy głosem obywateli europejskich podczas COP 22. Obywatele oczekują silnego europejskiego przywództwa w walce z globalnym ociepleniem i wszyscy powinniśmy starać się, by ich nie zawieść.

Przewodniczący KR-u Markku Markkula powiedział: – Nowy system zarządzania w zakresie klimatu, zapewniający stały dialog między miastami i regionami, rządami krajowymi i organami ONZ jest niezbędny, jeśli chcemy, aby powiodły się nasze próby zahamowania globalnego ocieplenia. Konieczny jest także dostęp do informacji, szkoleń i wsparcia, Dzięki nim władze lokalne i regionalne będą mogły w pełni wykorzystać publiczne i prywatne możliwości finansowania, by dokonała się transformacja w kierunku niskoemisyjnego, zrównoważonego świata.

Europejski Komitet Regionów oraz ARLEM (Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych) będą miały silną reprezentację na COP 22 jako organizatorzy szeregu wydarzeń nagłośniających postulaty miast i regionów.

Ogólne informacje:

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) weszła w życie w 1994 r., a jej celem było ograniczenie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Konferencja Stron (COP) została wyznaczona na najwyższy organ tej konwencji.

Do chwili obecnej 195 państw przedstawiło swoje dokumenty ratyfikacyjne. Państwa te zbierają się co roku na dwa tygodnie, aby ocenić stosowanie postanowień konwencji oraz opracować proces negocjacji między Stronami w obliczu nowych zobowiązań.

Źródło: © Unia Europejska, 1995-2016
http://cor.europa.eu 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej