więcej


Polityka klimatyczna

Europa z uznaniem wita amerykańską ustawę klimatyczną (8850)

2009-07-02

Drukuj
Kanclerz Niemiec Angela Merkel, podczas wizyty w Białym domu pochwaliła rząd amerykański za wysiłki w sprawie walki z ocieplającym się klimatem.
Globalna społeczność jest w trakcie negocjowania nowego porozumienia klimatycznego, które ma być podpisane w grudniu w Kopenhadze. Porozumienie ma zastąpić Protokół z Kyoto, gdzie zawarte są postanowienia wyznaczające dla sygnatariuszy protokołu określone ograniczania emisji gazów cieplarnianych do 2012 roku. Uchwalenie ustawy klimatycznej w Ameryce przed grudniem będzie niezbędne do określenia mandatu Prezydenta Baracka Obamy na zaangażowanie się w globalne zarządzanie zmianami klimatu.

Komisja Europejska zaprezentowała w styczniu propozycje do zatwierdzenia przez 27 państw członkowskich. Propozycje dotyczyły gospodarek rozwijających się, takich jak Chiny i Indie w ogólnoświatowym planie ochrony klimatu poprzez zgodę na ograniczenie wzrostu emisji o 15 do 30 % poniżej dotychczasowych poziomów.

Pierwsze rozmowy w Bonn podczas Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) dały początek negocjacjom dotyczącym projektu porozumienia. Projekt negocjowanego tekstu jeszcze przed rozmowami w tym miesiącu wykazał rozdział między bogatym i biednymi państwami.

Państwa rozwijające się żądają od swoich uprzemysłowionych partnerów zmniejszenia emisji CO2 i zaoferowania pomocy finansowej biedniejszym państwom w celu wspomożenia ich wysiłków. Jednak państwa rozwinięte nie zdeklarowały się jak dotąd do żadnej pomocy, jedynie Unia zobowiązała się do zredukowania emisji CO2, co jednak nie spełnia oczekiwań państw rozwijających się.

Druga tura globalnych rozmów miała miejsce w Bonn pomiędzy 1 a 12 czerwca. Jak zauważyli obserwatorzy, zauważalnym wynikiem rozmów było uwzględnienie w dokumencie porozumienia poprawek wszystkich uczestników negocjacji, skutkiem czego zmieniony tekst rozrósł się do ponad 200 stron.

Podczas czerwcowego spotkania z Obamą Merkel miała nadzieję, że zdoła skłonić prezydenta USA do ponownego poparcia europejskiego celu, jakim jest zmniejszenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi, o 2 stopnie C.

Ponieważ jednak wizyta pani kanclerz zbiegła się w czasie z terminem głosowania Izby Reprezentantów nad ustawą dotyczącą wychwytywania i redukcji CO2, Merkel zmieniła cele wizyty i w zamian wyraziła uznanie dla amerykańskiego ustawodawstwa popieranego przez Obamę oraz propagowanie Unijnych negocjacji w grudniu w Danii.

„Powinniśmy docenić możliwości, jakie przyniosą nam negocjacje. Dzięki temu będziemy mogli dojść do zrównoważonych rezultatów podczas konferencji Kopenhaskiej.” – powiedziała.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej