więcej


Polityka klimatyczna

Eurodeputowani za wzmocnieniem polityki klimatycznej UE (20150)

2017-06-07

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Kontrole co dwa lata oraz dodatkowa redukcja emisji CO2 nawet o 562 Mt do 2030 roku. Komisja ds. Środowiska (ENVI) przedstawiła uwagi do rozporządzenia ESR, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS do 2030 roku.

Proponowane przez Komisję ds. Środowiska (ENVI) uwagi dają nadzieję na dość istotne i pozytywne zmiany w rozporządzeniu ESR. Eliminują część słabych punktów projektu oraz pozwolą dodatkowo obniżyć poziom emisji CO2 o 562 Mt do 2030 roku, co kilkukrotnie przewyższa wcześniejszą propozycję Komisji Europejskiej (77 Mt). Realne oszczędności wyniosą aż 639 Mt z tzw. sektorów non-ETS, czyli transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami. Ponadto, zaostrzyła przepisy dotyczące przeglądu postępu państw członkowskich w zakresie redukcji emisji. Propozycja zakłada kontrole zgodności co 2 lata. Komisja Europejska proponowała przeglądy co 5 lat.

Dość symboliczną, aczkolwiek niezwykle ważną zmianą, jest propozycja nadania nowej nazwy dokumentowi "Rozporządzenie w sprawie działań na rzecz klimatu wdrażające Porozumienie Paryskie". Jest to dowód na to, że Komisja przywiązuje niezwykłą wagę do realizacji postanowień globalnej umowy klimatycznej.

– Propozycje Komisji umożliwią zmniejszenie emisji o dodatkowe 562 Mt, co nas bardzo cieszy. Jednak jeśli Unia Europejska chce dotrzymać postanowień porozumienia paryskiego, powinna znacznie zwiększyć poziom redukcji emisji w sektorach non-ETS ponad zakładane 30%. Odpowiadają one za prawie 60% emisji GHG w Unii Europejskiej, dlatego jedynie podjęcie zdecydowanych działań może przyczynić się do  ograniczenia wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Kolejnym krokiem w Parlamencie Europejskim będzie głosowanie nad sprawozdaniem Komisji, które odbędzie się  prawdopodobnie pod koniec czerwca. Natomiast już 19 czerwca nad projektem rozporządzenia będą debatować ministrowie środowiska. Jeżeli wypracują wspólne stanowisko, rozpoczną się wspólne negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, ministrów środowiska i Komisji Europejskiej w ramach tzw. trilogu.

W ramach przyjętej polityki klimatycznej Unia Europejska zobowiązała się, że w latach 2021-2030 zredukuje emisje o 30% w sektorach non-ETS (w porównaniu z poziomem zarejestrowanym w 2005 r.). W lipcu zeszłego roku ogłoszono podział celu ogólnego UE na poszczególne państwa członkowskie. Według ogłoszonego przez Komisję komunikatu Polska powinna obniżyć emisje o 7% w sektorach non-ETS, do których zaliczają się m.in. transport, budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami.

Źródło: Koalicja Klimatyczna


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej