więcej


Polityka klimatyczna

Emisja CO2 w Polsce wzrosła bardziej niż średnia UE (19441)

2016-05-05

Drukuj
galeria

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 r. średnia emisja CO2 w Unii Europejskiej wzrosła w stosunku do wartości z 2014 r. o 0,7 proc.

W ubiegłym roku emisja CO2 w Unii Europejskiej zwiększyła się w stosunku do danych za 2014 r. Bardziej od średniej dla UE wzrosła emisja CO2 w Polsce. CO2 odpowiada aż za około 80 proc. emisji wszystkich gazów cieplarnianych w Europie.

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 r. średnia emisja CO2 w Unii Europejskiej wzrosła w stosunku do wartości z 2014 r. o 0,7 proc.

W ubiegłym roku największy spadek emisji CO2 – w stosunku do danych za 2014 r. – odnotowano na Malcie (-26,9 proc.), w Estonii (-16 proc.), Danii (-9,9 proc.), Finlandii (-7,4 proc.) oraz w Grecji (-5 proc.). Nieznacznie spadły też emisje CO2 w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

W przypadku naszych sąsiadów – Niemiec i Czech – emisje CO2 w 2015 r. były na jednakowym poziomie jak w roku 2014 r. Znaczenie dla emisji w całej Unii Europejskiej ma krajowa emisja generowana zwłaszcza przez Niemcy. Ich udział w emisji CO2 ogółem w UE wynosi aż 23 proc.

W pozostałych krajach UE-28 odnotowano natomiast wzrost emisji CO2 – największy w Bułgarii (4,6 proc.), Belgii (4,7 proc.) na Węgrzech (6,7 proc.), w Portugalii (8,6 proc.) i na Słowacji (9,5 proc.).

Jak wynika z danych unijnej agencji statystycznej, Polska w ubiegłym roku zwiększyła swoją emisję CO2 o 1,6 proc. w porównaniu do danych za 2014 r. Polski "wkład" w unijną emisję CO2 wyniósł w 2014 r. aż 9,2 proc.

Bardziej do emisji CO2 w Unii Europejskiej – obok gospodarki niemieckiej – przyczynia się tylko gospodarka brytyjska (12,5 proc. w roku 2015), a także gospodarki włoska (10,6 proc.) oraz francuska (9,9 proc.).

Warto jednak zwrócić uwagę na dużo większy PKB  tych krajów – przy niemal równych emisjach CO2. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2014 r. Niemcy wypracowali PKB na poziomie 2,9 bln euro, Brytyjczycy – 2,22 bln euro, Francuzi – 2,13 bln euro, Włosi – 1,61 bln euro, a Polacy – 0,41 bln euro.

Źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej