więcej


Polityka klimatyczna

EEA o realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii (19934)

Agnieszka Tomaszewska–Kula
2016-12-07

Drukuj
galeria

Kraje członkowskie Unii Europejskiej są na dobrej drodze, aby zrealizować cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczonych na rok 2020, ale słabo radzą sobie w realizacji celów długoterminowych.

Informację tę 1 grudnia 2016 roku ogłosiła Europejska Agencja ds. Środowiska (ang. European Environment Agency - EEA).

- Realizacja celów w zakresie energii i klimatu wyznaczonych na 2020 rok jest pod kontrolą  - powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor zarządzający EEA.Ale pewne trendy widoczne np. w sektorze transportu, są alarmujące. W tym sektorze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest niewystarczające a emisje gazów cieplarnianych ciągle rosną – dodał.

Zgodnie ze wstępnymi danymi unijny cel, aby 20 proc. energii końcowej pochodziło ze źródeł odnawialnych jest na dobrej drodze do realizacji: w 2014 roku wskaźnik ten był na poziomie 16 proc., a w roku 2015 na poziomie 16,4 proc. Z kolei zużycie energii i emisje wzrosły nieco w 2015 roku. Z drugiej strony "wyjątkowo ciepła zima" ubiegłego roku, przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej wykorzystywanej na ogrzewanie.   

Europejska Agencja ds. Środowiska  oceniła, że Unia Europejska dobrze też radzi sobie jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia energii. Celem na 2020 roku jest ograniczenie zużycia o 13 proc. w stosunku do zużycia z 2005 roku. W 2015 roku  wskaźnik ten był na poziomie 11 proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z Porozumieniem Paryskim podpisanym prawie rok temu, Unia Europejska zobowiązała się, aby udział źródeł energii odnawialnej w zużywanej energii wynosił w 2030 roku 27 proc. i aby emisja gazów cieplarnianych spadła o 40 proc. w stosunku do roku 1990. Zakłada się przy tym, że emisje gazów cieplarnianych w Unii zostaną zredukowane do roku 2050 o 80 proc. 

Trzeba jednak zauważyć, że realizacja celów przyjętych na rok 2030 zarówno w zakresie odnawialnych źródeł, jak też w zakresie efektywności energetycznej, będzie wymagać nie tylko odpowiednich rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach członkowskich, ale często także zmiany w zachowaniu i postawie konsumentów. Dotyczy to w szczególności oszczędzania energii i poprawy efektywności energetycznej, gdzie dużo jeszcze można zrobić na poziomie gospodarstwa domowego.

Na tym ostatnim polu duże pole do popisu mają samorządy lokalne. Powinny i często też dają już one przykład mieszkańcom w zakresie m.in. zarządzania energią, poprawy efektywności energetycznej budynków i oświetlenia, a także udzielają porad skąd wziąć środki na inwestycje w termomodernizację czy panele słoneczne.

Agnieszka Tomaszewska, ChronmyKlimat.pl

Artykuł opracowany na podstawie EurActiv.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej