więcej


Polityka klimatyczna

Długoterminowe strategie niskoemisyjne dostosowane do Porozumienia Paryskiego będą najlepszym przewodnikiem dla ożywienia gospodarczego (21310)

CAN-Europe
2020-05-13

Drukuj
galeria

Briefing na temat, w jaki sposób pakiety zrównoważonych bodźców mogą pomóc Unii i jej państwom członkowskim osiągnąć cel neutralności klimatycznej.

Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi zmieniony długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027, aby zaradzić szokowi gospodarczemu wywołanemu przez COVID-19. W chwili, gdy Unia stoi w obliczu historycznej recesji, kolejny budżet UE i inwestycje, które zostaną poczynione w ciągu najbliższych 7 lat, stają się kluczowe w walce z kryzysem klimatycznym i gospodarczym jednocześnie. W nowym briefingu opublikowanym przez Climate Action Network (CAN) Europe podkreśla się znaczenie dostosowania długoterminowych strategii niskoemisyjnych Państw europejskich w zakresie walki z kryzysem klimatycznym do planowanych przez Unię środków finansowych.

Wendel Trio, dyrektor Europejskiej Sieci Działań Klimatycznych (CAN) w Europie powiedział: „Kryzys COVID-19 jest wyraźnym sygnałem alarmowym dla ludzkości, że należy uczynić nasze społeczeństwa i gospodarkę bardziej odpornymi w dłuższej perspektywie. Aby uniknąć niszczących skutków zmian klimatu w przyszłości, musimy opracować długoterminowe strategie zgodne z Porozumieniem Paryskim i ramy gospodarcze wspierające ich wdrażanie. Ambitne unijne i krajowe długoterminowe strategie niskoemisyjne mogą zapewnić jasny cel i pewność finansową dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla Unii kluczowe znaczenie ma pilne zwiększenie celu klimatycznego na 2030 r. do co najmniej 65% redukcji emisji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. Jedynie dzięki ambitnemu celowi klimatycznemu i solidnym ramom finansowym możemy uniknąć pogłębienia się kryzysu klimatycznego.

Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekrozwoju, komentuje sytuację z punktu widzenia Polski: „Widoczny gołym okiem kryzys zarządzania Polską potęguje potrzebę zewnętrznej pomocy dla kraju ze strony Unii Europejskiej, zwłaszcza pomocy finansowej. Choć często budzi się u nas wewnętrzny opór co do tego, że ktoś wtrąca się w nasze sprawy, myślę, że powinniśmy docenić nie tylko finansowe, ale także długoletnie polityczne doświadczenie naszych sąsiadów z Europy Zachodniej. Wspólnota europejska rodziła się jako nauczka po latach wojny pomiędzy samolubnymi krajami. Czas po pandemii będzie miał podobny charakter polityczny, choć kryzys będzie miał całkiem inny wymiar ekonomiczny. Jedno jest pewne – razem będzie nam łatwiej w Europie”.

W podsumowaniu briefingu oceniono długoterminową strategię Unii, która została przedłożona UNFCCC na początku marca 2020, i wskazano, czego w niej brakuje, aby zapewnić sprawiedliwe i neutralne dla klimatu ożywienie po kryzysie COVID-19. Ponadto briefing analizuje spójność między długoterminowymi krajowymi strategiami Unii i państw członkowskich, a także poziom ambicji w strategiach krajowych oraz sposób, w jaki można zwiększyć tę ambicję dzięki zrównoważonym pakietom bodźców rozwojowych.

Pobierz rozszerzoną wersję briefingu

Kontakt w sprawie briefingu w Polsce: dr Wojciech Szymalski, w.szymalski[at]ine-isd.org.pl

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej