więcej


Polityka klimatyczna

Deputowani czekają na wynik szczytu klimatycznego w Cancun (8667)

2010-11-25

Drukuj
Już w przyszłym tygodniu politycy z całego świata spotkają się w meksykańskim Cancun by wynegocjować rozwiązania, które pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jeśli nie uda się ich obniżyć, to - według raportów przedstawionych przez ONZ - temperatura na Ziemi podniesie się o dwa stopnie Celsjusza, a to będzie miało katastrofalne skutki.
Komisja Środowiska PE popiera propozycję ONZ, by emisje CO2 zmniejszyć o 20 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Deputowani mówią nawet o ambitniejszym celu - zmniejszeniu emisji o 30 proc.

Grupa deputowanych będzie w Cancun zabiegała o przyjęcie kompromisowego stanowiska. A sprawa negocjacji klimatycznych to także przedmiot środowej debaty (24 listopada).

W 2012 r. przestanie obowiązywać Protokół z Kioto, który dziś określa zasady walki z globalnym ociepleniem. Dlatego potrzebne jest nowe międzynarodowe porozumienie. I w tym celu zorganizowano szczyt w Cancun.

Jednak znalezienie kompromisu pomiędzy krajami bogatszymi i rozwijającymi się nie jest proste. Nie chcą one płacić za zanieczyszczenia, które do atmosfery emitują rozwinięte gospodarki. Boją się też, że ograniczenia mogą zahamować ich rozwój gospodarczy. Taki niepokój okazują m.in. Chiny.

Na szczycie klimatycznym w Kopenhadze było wiele sprzeczności i różnic zdań, organizatorzy liczą, że uda się je rozwiązać w Cancun.

Więcej informacji:
Tekst rezolucji PE na temat szczytu w Cancun - www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0616+0+DOC+XML+V0//PL

źródło: © Unia Europejska, 2010 – Parlament Europejski

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej