więcej


Polityka klimatyczna

Czterech jeźdźców apokalipsy w Kopenhadze (8766)

2009-12-14

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W drugim tygodniu trwania Szczytu Klimatycznego w Kopenhadze, w którym udział zapowiedziało już 120 światowych przywódców, stolicę Danii nawiedziło Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Przypominają oni delegatom, że przyszłość życia na naszej planecie zależy od tego czy w Kopenhadze zostanie podpisane ambitne, sprawiedliwe i prawnie wiążące porozumienie o ochronie klimatu.
Czterech jeźdźców symbolizuje wojnę, zarazę, głód i śmierć - to co czeka ludzkość jeśli międzynarodowa społeczność nie podejmie działań na rzecz powstrzymania katastrofalnych skutków zmian klimatu. Jeźdźcy okrążyli Duński parlament i pokonali klika ulic Kopenhagi zwracając uwagę na to jak może wyglądać przyszłość jeśli światowi przywódcy nie okażą solidarności klimatycznej.

„Widmo czterech jeźdźców wisi nad trwającymi właśnie negocjacjami klimatycznymi. Walka ze zmianami klimatu to kwestia życia i śmierci dla milionów ludzi na naszej planecie.” - mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. „Decydenci muszą właśnie tu i teraz podjąć wiążące i odważne decyzje. Nie mamy już czasu na pesymizm.”

Greenpeace domaga się aby w nowe porozumienie klimatyczne zakładało co najmniej 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych ) przez kraje rozwinięte do roku 2020, całkowite zaprzestanie wycinki lasów tropikalnych do 2020 roku oraz finansowe wsparcie krajów rozwijających w ich zmaganiach ze skutkami zmian klimatu w wysokości 110mld euro rocznie, które to fundusze muszą zostać zapewnione przez kraje rozwinięte.

Czterech Jeźdźców Apokalipsy a zmiany klimatu:

Zaraza – jeździec na białym koniu reprezentuje niszczący wpływ zmian klimatu na zdrowie milionów ludzi na świecie. Przewiduje się że w ich wyniku zwiększy się zasięg rozprzestrzeniania się chorób tropikalnych takich jak malaria.

Wojna – jeździec na czerwonym koniu symbolizuje wzrost fali przemocy i konfliktów zbrojnych, które nieuchronnie nadejdą w wyniku skutków zmian klimatu. Brak dostępu do zasobów naturalnych, takich jak woda czy żywność, doprowadzą również do zwiększenia fali uchodźctwa klimatycznego.

Głód – jeździec na czarnym koniu symbolizuje wpływ zmian klimatu na zasoby żywności na świecie. W niektórych regionach świata wzrost temperatury o 1,5°C spowoduje dewastację upraw. Dodatkowo przedłużające się okresy suszy i ulew spowodują zmiany w dotychczasowym prowadzeniu upraw.

Śmierć – Już teraz szacuje się że 300 tysięcy ludzi ginie rocznie z powodu skutków zmian klimatu [1]. Do 2030 roku liczba ta może sięgnąć pół miliona.

Przypisy:
[1] Global Humanitarian Forum:
www.scribd.com/doc/15950412/The-Anatomy-of-a-Silent-Crisis

źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej