więcej


Polityka klimatyczna

Cele polityki klimatycznej UE na rok 2030 oznaczają korzyści dla Polski (17789)

2014-10-19

Drukuj
galeria

Koalicja Klimatyczna, organizacje społeczne, samorzady i przedsiębiorcy zaapelowali do Premier Ewy Kopacz o poparcie propozycji Komisji Europejskiej ustalenia wiążących celów europejskiej polityki klimatycznej na rok 2030.

Szefowie krajów członkowskich UE będą decydować o założeniach polityki klimatyczno - energetycznej do 2030 roku już podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej, 23-24 października 2014 roku. Komisja Europejska proponuje obecnie przyjęcie wspólnych dla UE celów, do których należy redukcja emisji CO2 o 40 proc., zwiększenie efektywności energetycznej o 30% i wzrost użycia energii odnawialnej do poziomu 27 proc. w miksie energetycznym do 2030 roku.

Koalicja Klimatyczna, organizacje społeczne i przedsiębiorcy wystosowali w związku z tym apel do Premier Kopacz. Ich zdaniem Polska powinna poprzeć propozycje Komisji Europejskiej, ponieważ leży to w jej interesie. - Naszym zdaniem aktywna i racjonalnie prowadzona polityka klimatyczno-energetyczna ograniczy zależność Polski od importu surowców energetycznych i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszego rozwoju gospodarczego. Poprawi też standard życia obywateli dzięki nowym miejscom pracy i ograniczy ubóstwo energetyczne. – uważa Zbigniew Karaczun Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Zdaniem Tobiasza Adamczewskiego eksperta ds. klimatu i energii w WWF Polska ważną rolę w osiągnięciu tych celów będzie mieć poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Jednak te sektory nie mają szansy na rozwój bez długoterminowych ram politycznych, które gwarantuje pakiet 2030.

- Obecnie każde gospodarstwo domowe i rolne, gmina czy przedsiębiorstwo może zadbać o własne bezpieczeństwo energetyczne wykorzystując lokalne, odnawialne źródła energii. Wykorzystanie choćby części tego ogromnego potencjału będzie mieć znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, szczególnie, jeśli umożliwimy obywatelom współudział w wytwarzaniu energii na korzystnych dla nich warunkach. – ocenia ekspert WWF Polska.

Polityka klimatyczna to również rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działających w innowacyjnych sektorach zielonej gospodarki: efektywności energetycznej, energetyki obywatelskiej i usług ekosystemowych. Dzięki nim Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla ludzi młodych, którzy nie byliby zmuszeni szukać pracy zagranicą. W perspektywie roku 2030, tylko dzięki rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii, w Polsce mogłoby powstać ponad 100 tys. nowych miejsc pracy1).

Zdaniem sygnatariuszy apelu, polityka klimatyczna może być motorem dobrobytu w Polsce. Koszty poniesione na początku procesu jej wdrażania są niskie w porównaniu do korzyści: poprawy bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska i zdrowia obywateli. Ponadto, wyliczenia Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Instytutu na rzecz Ekorozwoju wskazują, że dzięki wynikającej z polityki klimatycznej poprawie efektywności wykorzystania zasobów i innowacyjności polskie PKB w roku 2050 mogłoby być aż o 3,5% wyższe2).

1) Greenpeace, Rewolucja energetyczna dla Polski, Warszawa 2013
2) WISE, InE, Niskoemisyjna Polska 2050, Warszawa 2013


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej