więcej


Polityka klimatyczna

Brak zaangażowania Polski w pomoc dla krajów rozwijających się (8822)

2009-10-29

Drukuj
29 października rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Jeden z głównych tematów rozmów stanowią kwestie związane ze zmianami klimatu oraz międzynarodowymi działaniami na rzecz jego ochrony.
Ze spotkaniem przywódców unijnych państw i rządów związane były nadzieje na przełamanie politycznego impasu, w którym tkwią negocjacje klimatyczne dotyczące międzynarodowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Jednak zważywszy na ogłoszone ostatnio stanowisko Polski, porozumienie w sprawie klimatu wydaje się być zagrożone.

Kluczem do sukcesu w Kopenhadze jest z pewnością rozwiązanie kwestii finansowania pomocy dla krajów rozwijających się.

Projekt stanowiska przygotowanego na szczyt UE mówi: „Wszystkie kraje, z wyjątkiem tych najmniej rozwiniętych, powinny przyczynić się do międzynarodowego publicznego finansowania… w oparciu o poziomy emisji i PKB, w celu uwzględnienia zarówno odpowiedzialności za globalne emisje, jak i możliwości finansowych.”

Udział poszczególnych państw w finansowaniu wsparcia krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu jest obecnie najbardziej burzliwą kwestią. Rządy wielu państw UE opowiadają się za naliczaniem składki w oparciu o krajowy poziom emisji dwutlenku węgla.

Propozycja ta budzi sprzeciw m.in. polskiego rządu, który sugeruje, aby rozliczenia dokonywać w oparciu o składki wpłacane w ramach unijnego funduszu „Europejska Pomoc Rozwojowa” lub w zależności od PKB. Polska nie wyklucza nawet weta w sprawie unijnego mandatu na grudniową konferencję w Kopenhadze.

Stanowisko polskiego rządu jest krytykowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Julia Michalak z polskiego oddziału Greenpeace uważa: „Pozycja Polski jest moralnie naganna. Nie widać żadnej troski o klimat, nasz kraj kalkuluje tylko, jak wydać najmniej i zyskać najwięcej na ochronie klimatu.” (cytat za wyborcza.biz)

Wtorkowa wypowiedź Premiera Donalda Tuska dotycząca kwestii „nieszczęsnego klimatu” została skomentowana przez członków 18 organizacji pozarządowych zrzeszonych w ramach Koalicji Klimatycznej.

Fragment komentarza ze strony Koalicji Klimatycznej:

Premier Donald Tusk odnosząc się do programu obrad zaczynającego się w czwartek, 28 października szczytu europejskiego stwierdził, że z punktu widzenia interesów Polski kluczowe znaczenie będzie miał "ten nieszczęsny klimat", czyli "obciążenia, jakie poszczególne państwa będą musiały na siebie przyjąć w związku z ochroną klimatu"...więcej...

Brak zgody członków UE w zakresie finansowania pomocy krajom rozwijającym się źle wróży przyszłemu porozumieniu na rzecz ochrony klimatu, które już w grudniu powinno zostać podpisane w Kopenhadze.

Jedno jest pewne, trudne rozmowy toczące się podczas trwającego już szczytu UE w Brukseli będą dotyczyły kwestii ochrony klimatu, a ich wynik będzie miał istotne znaczenia dla kształtu przyszłego porozumienia.

opracowanie: AR
na podstawie: www.guardian.co.uk, www.gospodarka.gazeta.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej