więcej


Polityka klimatyczna

Apel o porozumienie i przyspieszenie tempa negocjacji klimatycznych (8676)

2010-10-12

Drukuj
Sekretarz wykonawczy UNFCCC, Christiana Figueres, zaapelowała do rządów spotykających się w Tianjin o podjęcie konkretnych działań w celu walki ze zmianami klimatycznymi.
Ponieważ zostało niewiele czasu do rozpoczęcia globalnej konferencji klimatycznej w Cancun, Christiana Figueres stwierdziła, że trzeba podjąć działania zmierzające do uzyskania jednolitej zgody podczas tejże konferencji, aby państwa w niej uczestniczące mogły odzyskać wiarę w sens przeprowadzenia negocjacji. „Rządy odzyskały zaufanie w powodzenie negocjacji, ale muszą mieć pewność, że reszta świata również wierzy, że rządy robią wszystko, co mogą dla zwalczania zmian klimatycznych” – powiedziała.

Dodała też, że „rządy w Cancun jednomyślnie muszą zgodzić się na to, czego można dokonać w obecnym stanie i wyznaczyć sposób osiągnięcia tych zmian w zrównoważony sposób”. Powiedziała, że coraz więcej krajów stwierdza, że podczas konferencji w Cancun można będzie ustanowić szereg decyzji, które będą określać podstawowe działania w sprawie zmian klimatycznych.

Kwestiami, w których być może nastąpi konsensus są: globalne przepisy, które pomogą państwom przystosować się do zmian, które już nastąpiły; uruchomienie mechanizmów umożliwiających szybsze wdrożenie technologii w państwach rozwijających się; ustanowienie nowych funduszy, umożliwiających kontrolę wykorzystywania środków zebranych na rzecz konkretnych celów klimatycznych państw rozwijających się; decyzja o podjęciu wczesnej i kompleksowej ochrony lasów oraz zamieszkujących ich mieszkańców.

„Porozumienia te nie muszą zawierać wszystkich szczegółów, ale, ponieważ są zrównoważonymi pakietami, muszą być wystarczająco dobrze uzasadnione. Mogą bowiem przynieść określone rezultaty w niedalekiej przyszłości oraz stanowić jasny i efektywny wstęp do działań długoterminowych na rzecz walki ze zmianami klimatu”.

Figueres przyznała, że w niektórych obszarach wciąż nie osiągnięto porozumienia – głównie w kwestii terminów obowiązywania nowych przepisów oraz sposobów ich wprowadzenia w życie, jednak negocjancie wciąż trwają. „Wydaje się, że rządy państw są gotowe do podjęcia dyskusji o trudnych sprawach. Obecnie muszą pokonać niezgodności, aby osiągnąć jednolity kompromis i najlepszy możliwy rezultat w Cancun” – stwierdziła.

Rządy mogą np. sformalizować obietnice, których podjęły się w sprawie redukcji emisji oraz zaświadczyć, że będą nadal przestrzegać zobowiązań, których podjęły się przy podpisywaniu traktatu w Kioto.

Podczas sześciu dni konferencji w Tianjin delegaci omówili negocjowane teksty w ramach pracy grupy roboczej ds. współpracy długookresowej AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention). Grupa AWG-LCA zrzeszająca przedstawicieli wszystkich 194 członków UNFCCC ma za zadanie tworzenie długoterminowej strategii walki ze zmianami klimatu.

Grupa robocza ds. protokołu z Kioto – AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol), której statutowym działaniem jest nadzór nad wypełnianiem zobowiązań tego protokołu w krajach Aneksu I, zorganizowała dodatkowe spotkanie w celu omówienia zobowiązań redukcji emisji w 37 państwach uprzemysłowionych, objętych postanowieniami protokołu z Kioto, na okres po roku 2012.

Zdaniem Figueres tegoroczna powódź w Pakistanie, pożary w Rosji oraz obsunięcia ziemi w Chinach stanowią wystarczający dowód na to, jak niebezpieczne mogą być zmiany klimatyczne. „Najważniejsze jest to, by nie opóźniać potrzebnych działań – przyśpieszenie wdrożenia działań, które zredukują negatywne skutki zmian klimatu leży w interesie wszystkich”.

W konferencji w Tianjin w dniach 4-9 października wzięło udział około trzy tysiące uczestników ze 176 krajów, w tym przedstawiciele rządów, przedsiębiorstw oraz przemysłu, organizacji środowiskowych oraz instytucji badawczych.
 
źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej