więcej


Polityka klimatyczna

Aktualne dofinansowania technologii odnawialnych źródeł energii dla indywidualnych odbiorców (21007)

2019-10-28

Drukuj
galeria

Jak fatalny jest stan powietrza, którym oddychamy, można przekonać się niemal naocznie każdej zimy. Problem smogu dotyczy nie tylko wielkich miast ale i mniejszych miejscowości. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że wdrażane są kompleksowe działania mające na celu zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery. I to nie tylko przez duże przedsiębiorstwa produkcyjne, ale i przez prywatne gospodarstwa domowe.

Jednym z prowadzonych przedsięwzięć jest program Czyste Powietrze adresowany właśnie do osób fizycznych, które chcą poprawić efektywność energetyczną posiadanych lub aktualnie budowanych obiektów mieszkalnych.

Co dokładnie możemy sfinansować ze środków programu Czyste Powietrze?

Dotacje i pożyczki pozyskane z programu możemy wykorzystać zarówno na termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO, jak również zakup i montaż nowego źródła ciepła w zamian za piece wykorzystujące paliwa stałe. Dodatkowo z funduszy oferowanych w ramach programu można sfinansować przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną. Szczegółowych informacji na temat samego przedsięwzięcia oraz składania wniosków dla beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

A jeśli już jesteśmy przy mikroinstalacjach, to warto wyjaśnić, w jaki sposób można produkować energię na własne potrzeby a jej nadwyżki wprowadzać do sieci i odbierać w dogodnym dla siebie terminie.

Zostań prosumentem

Prosumentem w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii znowelizowanej w kwietniu 2019 roku jest konsument, który wytwarza energię w mikroinstalacjach OZE. Przy czym energia ta musi pochodzić ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej, wiatru, biomasy czy biogazu), a jej wykorzystanie jest możliwe wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego prosumenta. Darmową energię elektryczną pozyskaną w ciągu dnia np. z instalacji fotowoltaicznej może on na bieżąco spożytkować na funkcjonowanie domowych sprzętów. A wyprodukowana nadwyżka zostanie przekazana do sieci. Tam będzie czekać np. na wieczór, kiedy instalacja nie będzie już produkować energii. I gdy będzie taka potrzeba, prosument odbierze ją w 80%, ponieważ przysługuje mu odpowiedni opust, którego kwota zależy od wielkości posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Nowa definicja mikroinstalacji

Obowiązująca wersja wspomnianej już wyżej ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacją nazywa instalację, której łączna moc nie przekracza 50 kW. Dodatkowo instalacja ta musi być przyłączona do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. Dzięki wprowadzonym zmianom właściciele planujący tego typu przedsięwzięcie montowane na gruncie czy własnym dachu nie będą potrzebowali czasochłonnego w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jest to więc korzystna z ich perspektywy zmiana.

UWAGA – WARSZTATY!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj instalacje OZE działające w województwie zachodniopomorskim z ich mocnymi i słabymi stronami. Dowiedz się więcej na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji OZE. Warsztaty odbędą się m.in. w Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach.

Zapisz się: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj rownież w: www.kamienskie.info

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej