więcej


Polityka klimatyczna

Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla samorządów woj. zachodniopomorskiego (21027)

2019-11-06

Drukuj
galeria

Coraz więcej samorządów planuje wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Podejmowane są kompleksowe działania, które mają m.in. obniżyć emisję pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszyć pobór energii itp. Sprawdź, jakie są aktualne dofinansowania do technologii OZE kierowane do samorządów.

Większość produkowanej energii pozyskuje się z elektrowni węglowych i gazu ziemnego, co oznacza, że różnica między nieodnawialnymi źródłami energii a odnawialnymi jest ogromna. Dlatego też dotacje OZE to rozwiązania mające poprawić jakość życia i sytuację planety.

Szanse na dofinansowanie na OZE

Odnawialne źródła energii znacznie przyczyniają się do poprawy ochrony środowiska oraz rozwoju regionów i samorządów. Coraz chętniej podążamy za energetycznymi trendami i korzysta z ustawowego wsparcia dla instalacji wybranych OZE, które kierowane jest do osób prywatnych, przedsiębiorców oraz samorządów. O dofinansowanie dla budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł ubiega się też coraz więcej samorządów.

Dotacje pozyskane z wybranych programów można wykorzystać m.in. na termomodernizację obiektów, wymianę instalacji CO, montaż nowoczesnego źródła ciepła itp. Poniżej aktualne dofinansowania do wybranych technologii odnawialnych źródeł energii kierowane do samorządów.

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, woj. zachodniopomorskie

Regionalny Program Operacyjny w okresie finansowania 2014-2020 umożliwia dofinansowanie dla gospodarki niskoemisyjnej poprzez promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także ich wykorzystania. W ramach programu zaplanowano działania:

- zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi (0,80 mln euro);

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł (55,94 mln euro);

- wzrost potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii (0,40 mln euro).

Dotację można też otrzymać na termomodernizację budynków jako część kompleksowych projektów oraz z programu antysmogowego mającego na celu poprawę jakości powietrza (zmiana sposobu wytwarzania energii cieplnej).

Program „Prosument”

Jednym z wartych uwagi programów jest „Prosument” realizowany w ramach projektu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Prosument - według ustawy o odnawialnych źródłach energii znowelizowanej w kwietniu 2019 roku - to konsument produkujący energię ze źródeł odnawialnych (jak wiatr, biomasa, energia słoneczna, biogaz) w instalacjach OZE.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na zakup oraz montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł, a tym obniżenie emisji CO2. Budżet na lata 2014-2022 ustalono na kwotę 800 mln zł.

Program wspiera nowe technologie OZE, ale też kształtuje proekologiczne postawy i poszerza świadomość ekologiczną, przyczynia się też do rozbudowy sektora dostawców odpowiednich urządzeń. Beneficjentami programu mogą być zarówno gospodarstwa domowe, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na instalacje służące do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, m.in. kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne o mocy elektrycznej do 40 kWe. W Polsce rośnie popularność m.in. fotowoltaiki, systemu pozyskiwania energii ze Słońca.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa”. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków publicznych i rodzinnych. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 roku.

Wnioski o dofinansowanie na Kompleksową modernizację energetyczną wybranych obiektów użyteczności publicznej może składać samorząd województwa lub jednostki podległe samorządowi województwa. Maksymalne wsparcie, jakie można uzyskać, to 85 proc. łącznych wydatków przeznaczonych na projekt.

Szczegółowe informacje, załączniki oraz regulaminy można znaleźć pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/213-modernizacja-energetyczna-obiektow-uzytecznosci-publicznej-samorzadu-wojewodztwa.

UWAGA – WARSZTATY!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj instalacje OZE działające w województwie zachodniopomorskim z ich mocnymi i słabymi stronami. Dowiedz się więcej na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji OZE. Warsztaty odbędą się m.in. w Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach.

Zapisz się: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.ekoszalin.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej