więcej


Polityka klimatyczna

Adaptacja do zmian klimatu w Afryce może kosztować 17 mld dolarów rocznie (12523)

2011-06-14

Drukuj

Afrykę subsaharyjską czekają poważne problemy rozwojowe spowodowane zmianami klimatycznymi. Brak natychmiastowych działań może spowodować, że koszty adaptacji w tym regionie osiągną nawet 17 miliardów dolarów rocznie, ostrzegają specjaliści z Banku Światowego.

Obecne szacunki kosztów adaptacji w granicach 17 mld dolarów rocznie można uznać za optymistyczne, gdyż zakładają one natychmiastowe podjęcie działań, które umożliwią utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie 2°C. Jednak, jak na konferencji klimatycznej w Bonn podkreślił Andrew Steer, przedstawiciel Banku Światowego, obecnie jest mało prawdopodobne, że uda się ograniczyć wzrost globalnej temperatury do 2°C. W związku z tym koszt adaptacji krajów afrykańskich do coraz częstszych susz i powodzi, nasilających się upałów, wzrostu poziomu mórz i rozprzestrzeniania się śmiertelnych chorób będzie znacznie wyższy.

Steer przedstawił dane ekonomiczne Banku Światowego na temat adaptacji w poszczególnych krajach, podkreślając, że zmiany klimatyczne zagrażają z trudem osiągniętym przez Afrykę celom rozwojowym. Jego zdaniem, niesprawiedliwe jest, że obecnie Afryka otrzymuje jedynie 2% wszystkich funduszy z Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM). Najbliższy szczyt klimatyczny COP17 w Durbanie powinien potraktować plan działań dla Afryki w sposób priorytetowy, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, dostępu do energii i reformy rynku emisji CO2.

Obiageli Ezekwesili, wiceprzewodnicząca Banku Światowego w regionie Afryki, powiedziała, że gwałtowne zmiany klimatu są już teraz jednym z głównych zagrożeń dla mieszkańców Afryki. Dlatego też uczestnicy COP17 w Durbanie powinni skierować wysiłki na określenie konkretnych, natychmiastowych rozwiązań z zakresu adaptacji i mitygacji na terenie całego kontynentu. W obliczu zagrożeń spowodowanych zmianami klimatycznymi Afryka powinna nie tylko wprowadzać nowoczesne technologie, ale także starać się rozszerzać rynek pracy i przyspieszać rozwój gospodarczy.

Najnowsze badania Banku Światowego, przeprowadzone we współpracy z krajami rozwijającymi się, mają pomóc osobom podejmującym decyzje ocenić ryzyko wynikające ze zmian klimatu i opracować odpowiednie strategie adaptacji. Badania objęły trzy kraje o podobnych słabościach: Etiopię, Ghanę i Mozambik. Wszystkie one są zależne od rolnictwa i cierpią na skutek cyklicznych susz i powodzi.

Wyniki badania pokazują, że brak inwestycji w adaptację może sprawić, że PKB Etiopii spadnie o 2-8%. Spadek obrotów w sektorze gospodarki wodnej i energetyki o 3-6% w Ghanie może obniżyć PKB tego kraju o 2-7%. W Mozambiku zmiany klimatu mogą spowodować spadek PKB o nawet 14% do roku 2050. Jednak mimo tych słabości, badane kraje mają szansę uodpornić się na skutki zmian klimatycznych.

„Kraje te budują infrastrukturę, która powinna służyć następnym pokoleniom w niespotykanych dotąd sytuacjach klimatycznych”, podkreślał Steer. „Nadeszła pora, aby Afryka zaczęła inwestować w prawo budowlane, drogi funkcjonujące w każdych warunkach atmosferycznych, systemy wczesnego ostrzegania oraz wydajne systemy nawadniające”.

Analizie poddano skutki zmian klimatu oraz strategie adaptacyjne dla sektorów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, infrastruktury i gospodarki wodnej. W oparciu o badania Banku Światowego z 2009 r., szacujące koszty adaptacji w krajach rozwijających się na poziomie 75-100 mld dolarów rocznie do roku 2050, porównano model przyszłego świata bez zmian klimatycznych z modelem uwzględniającym te zmiany. Widoczne między nimi różnice pomogły zdefiniować działania, które najefektywniej służyć będą adaptacji do zmian klimatu.

Bank Światowy we współpracy z Afrykańskim Bankiem Rozwoju mobilizuje środki finansowe na działania adaptacyjne poprzez fundusze CIF (Climate Investment Funds). Uczestniczy również w rozmowach z rządami państw afrykańskich chcąc skłonić je do włączenia polityki klimatycznej w krajowe plany rozwoju. W ramach planów pilotażowych wybrane kraje (Mozambik, Zambia i Niger) otrzymają wsparcie w wysokości 40-60 mln dolarów na rozwój strategii adaptacji do zmian klimatycznych.

Tłumaczenie i opracowanie: Agata Golec, ChrońmyKlimat.pl
na podstawie: www.climatechange.worldbank

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej