więcej


Polityka klimatyczna

Raporty UNFCCC podsumowujące wyniki ostatniej Konferencji Klimatycznej (8702)

2010-04-26

Drukuj
Pod koniec marca br. opublikowane zostały oficjalne sprawozdania UNFCCC (Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu) prezentujące wyniki ubiegłorocznej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze.
Sekretariat UNFCCC poinformował wówczas, że od zakończenia Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze, zgłoszenia dotyczące krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. zostały przedstawione przez 75 państw, które łącznie odpowiadają za ponad 80% światowej emisji zależnej od zużycia energii.

Zdaniem Yvo de Boera, sekretarza wykonawczego Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu „jest oczywiste, że podjęte zobowiązania są ważnym krokiem w kierunku ograniczenia wzrostu emisji, jednak same w sobie nie są wystarczające do utrzymania ocieplenia klimatu poniżej 2°C”.

„Planowana pod koniec tego roku Konferencja Klimatyczna w Meksyku musi zatem zapewnić wprowadzenie skutecznych mechanizmów współpracy, które umożliwią znaczne przyspieszenie krajowych, regionalnych i międzynarodowych działań, zarówno w celu ograniczenia wzrostu emisji, jak i przygotowania się do nieuniknionego wpływu zmian klimatu” – dodał sekretarz.

Opublikowane na stronie UNFCCC (www.unfccc.int) raporty prezentują wyniki piętnastej sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP 15) oraz piątej sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 5), które w grudniu ubiegłego roku odbyły się w Kopenhadze. Każde sprawozdanie składa się z dwóch części, dotyczących formalnego przebiegu każdej z sesji oraz wydanych decyzji.

Raporty (w jęz. angielskim) są dostępne na oficjalnej stronie UNFCCC:
  • Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its fifth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its fifth session:
    http://unfccc.int/resource/docs/2009/cmp5/eng/21a01.pdf

AR, ChrońmyKlimat.pl
na podstawie: www.unfccc.int

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej