więcej


Polityka klimatyczna

Młodzi dla klimatu (8801)

2009-11-30

Drukuj
160 młodych delegatów w wieku od 14 do 17 lat otworzyło 28 listopada 2009 r. Młodzieżowe Forum Klimatyczne w Kopenhadze. Młodzi z 44 państw świata przygotowali w Kopenhadze własne stoiska, poświęcone zmianom klimatu w ich krajach. Wernisaż wystawy był dostępny dla zwiedzających budynek Urzędu Miasta oraz dla uczniów szkół kopenhaskich, goszczących uczestników konferencji.
UNICEF i miasto Kopenhaga podjęło działania w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży z całego świata szansy bycia wysłuchanym przez zorganizowanie dla nich forum tydzień przed COP15. Zwołano Forum Młodzieżowe, ponieważ decyzje podjęte podczas kopenhaskiego szczytu będą miały wpływ na życie dzieci i młodych ludzi dzisiaj i w przyszłości. Celem Młodzieżowego Forum Klimatycznego jest stworzenie dzieciom i młodzieży z krajów rozwijających się i uprzemysłowionych możliwości zabrania głosu w globalnej debacie, dotyczącej zmian klimatycznych, a także szansy wpływania na ważne umowy, rozstrzygane w czasie COP15. Wyjątkowe jest to, że młodzi z uprzemysłowionych i zagrożonych zmianami klimatu krajów spotkają się twarzą w twarz. Razem będą omawiać wpływ zmian klimatycznych na życie młodych ludzi i dzieci i w ten sposób będą brać udział zarówno w lokalnych, jak i globalnych wysiłkach w celu dostosowania się i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Wszystkie delegacje przygotowywały się do forum biorąc udział w lokalnych inicjatywach, warsztatach bądź negocjacjach dotyczących zmian klimatycznych. Podczas forum młodzi „ambasadorzy klimatu” będą jeszcze uczestniczyć w warsztatach rozwijających umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne oraz podnoszących wiedzę. Nauczą się dyskutować oraz zachęcać młodzież do brania udziału w akacjach na rzecz ochrony klimatu na poziomie lokalnym i krajowym. Na zakończenie forum przekażą wspólnie opracowaną deklarację Prezydentowi COP15. Niewielka grupa delegatów będzie również uczestniczyć w wydarzeniach pierwszego tygodnia COP15, by mobilizować negocjatorów do podjęcia konkretnych zobowiązań i działań w celu ochrony klimatu.

Młodzieżowe Forum Klimatyczne to nie jedyna inicjatywa aktywnie angażująca młodych w politykę dotyczącą zmian klimatu. W Poznaniu odbyło się spotkanie ponad 700 uczniów z Polski przy okazji trwających w stolicy Wielkopolski Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Przedsięwzięcie edukacyjne, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, tzw. II Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny został zorganizowany przez Miasto Poznań, Gazetę Wyborczą oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestnicy szczytu zażądali od uczestników Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze COP15 wsparcia edukacji, która pozwoli na opracowanie nowych energooszczędnych technologii w komunikacji, budownictwie i ochronie środowiska. „Bez energii nie ma życia, dlatego będziemy potrzebować sprawniejszej gospodarki z energią, ale czystszą - tak, aby nie zniszczyć planety, na której chcemy żyć, tworzyć, rozwijać się i którą chcemy zostawić naszym dzieciom" - napisali w przesłaniu uczestnicy poznańskiego szczytu. W uchwalonym dokumencie uczniowie domagają się też zapewnienia wszystkim ludziom bezpieczeństwa i pokoju oraz tworzenia miejsc pracy, tworzonych na bazie „zielonych technologii”.

opracowanie: KWK
na podstawie: www.unicef.org, www.en.cop15.dk, www.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej