więcej


Polityka klimatyczna

Minister Nowicki: Mamy szansę osiągnięcia światowego porozumienia w Kopenhadze (8803)

2009-11-24

Drukuj
Mamy szansę na globalne porozumienie - powiedział minister Maciej Nowicki w swoim wystąpieniu podczas Rady Ministrów Środowiska Unii Europejskiej, która zakończyła się 23 listopada w Brukseli. Rada poświęcona była ostatecznemu potwierdzeniu stanowiska Wspólnoty na Konferencję Klimatyczną COP 15 w Kopenhadze.
Minister Maciej Nowicki w Brukseli brał udział w nadzwyczajnej radzie środowiskowej omawiającej postępy w negocjacjach przed Konferencją w Kopenhadze. Podczas posiedzenia wypowiadał się w roli, jaką pełni od czasu zeszłorocznej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu (COP 14), czyli Prezydenta Konferencji Stron COP 14.

- Mamy szansę osiągnięcia światowego porozumienia w Kopenhadze. Za dwa tygodnie zaczynamy ostatnie negocjacje w Kopenhadze – podkreślił Nowicki.


Minister Nowicki w swoim wystąpieniu odniósł się do 4 głównych bloków debaty o klimacie w ramach Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC), czyli środków służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych (mitygacji), adaptacji, czyli dostosowania do nieuniknionych skutków zmiany klimatu w państwach najuboższych, transferu technologii oraz finansowania wszystkich wymienionych elementów.

Minister Nowicki wskazał także, że uważa jako realne i możliwe do przeprowadzenia porozumienie bazujące na dwóch ścieżkach: z jednej strony nowych celach redukcyjnych w postaci uaktualnienia Protokołu z Kioto oraz nowym porozumieniu politycznym.

W zakresie ograniczenia emisji minister Nowicki wskazał, że jesteśmy coraz bliżej ustalenia limitów dla krajów rozwijających się i rozwiniętych. Wszyscy zgadzają się co do celów na rok 2050 r. Negocjacje dotyczą celów na rok 2020 r. Minister wskazał na konieczność uwzględnienia w szerszym zakresie celów redukcyjnych dla lat: 2030 i 2040 jako stanowiących realną i kluczową ścieżkę dojścia do wskazanych przez IPCC koniecznych redukcji emisji.

- Gdybyśmy mogli coś więcej powiedzieć o trajektorii dojścia do celów w roku 2050, nasze negocjacje byłby dużo łatwiejsze – dodał Nowicki.

Odnosząc się do niezbędnych ustaleń w obszarze adaptacji, minister Nowicki wskazał, że interesująca wydaje się propozycja francuska, która zakłada pomoc dla krajów najmniej rozwiniętych proponując skoncentrowanie wysiłków na trzech obszarach: zapewnieniu dostępu do czystej energii, czystej wody i na ochronie lasów m. in. przez zahamowanie wylesiania. Te 3 elementy są warunkiem rozwoju cywilizacyjnego najuboższych państw oraz służą ochronie klimatu zwiększając różnorodność biologiczną.

Omawiając transfer technologii minister Nowicki wskazał, że powinien być on domeną biznesu i opierać się na mechanizmach rynkowych. Dodał także, że w tym zakresie ważne jest zreformowanie jednego z elastycznych mechanizmów w ramach Protokołu z Kioto, czyli Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanizm – CDM), m.in. przez włączenie do niego lasów.

Finansowanie jest kluczem do porozumienia ogólnoświatowego, choć stale brak jasności w tej kwestii. Najważniejsze jest skoncentrowanie się na poszukiwaniu mechanizmu, który miałby szansę na uzyskanie powszechnego poparcia.

Lepiej minister Nowicki ocenił kwestie finansowania działań przed rokiem 2012 (czyli przed wygaśnięciem Protokołu z Kioto) w ramach tzw. szybkiej ścieżki finansowania. Możliwe jest, dzięki deklaracjom wielu krajów, uzyskanie funduszy, których instytucją zarządzającą powinien być Fundusz Adaptacyjny (Adaptation Fund), uruchomiony podczas Konferencji COP 14 w Poznaniu. Zdefiniowanie celów takich środków byłoby dużym osiągnięciem w Kopenhadze.

Minister Nowicki podziękował także rządowi Danii za wysiłek przy przygotowaniu Konferencji Klimatycznej COP 15 w Kopenhadze oraz dla Prezydencji Szwedzkiej za współpracę w dążeniu do osiągnięcia porozumienia klimatycznego.

Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze zaplanowana jest od 7 do 18 grudnia 2009 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej