więcej


Polityka klimatyczna

Minister Kraszewski: Zmiany w klimacie i zapowiedź pakietu reform gospodarki wodnej (8691)

2010-06-16

Drukuj
Jak walczyć ze zmianami klimatu: globalnie i wewnątrz Unii Europejskiej? – postępy negocjacji klimatycznych podczas Rady UE ds. Środowiska w Luksemburgu i w trakcie kolejnej rundy globalnych negocjacji ONZ w Bonn. W kraju minister Kraszewski zapowiada rozpoczęcie prac nad pakietem reform gospodarki wodnej. Poinformował o tym podczas briefingu, który odbył się 14 czerwca br. w MŚ.
Jak radzić sobie z zaburzoną równowagą klimatyczną zastanawiali się 11 czerwca br. ministrowie środowiska Unii Europejskiej podczas Rady w Luksemburgu oraz delegaci podczas światowych negocjacji ONZ w Bonn.

- Społeczność międzynarodowa czyni wciąż wysiłki, żeby stworzyć nowy klimatyczny ład. Polska wyrasta na jednego z głównych graczy zarówno w Unii Europejskiej, jak i na forum globalnym ONZ. Jeśli dojdzie do sfinalizowania nowego porozumienia klimatycznego w Johannesburgu w grudniu 2011 r., to biorąc pod uwagę prezydencję Polski w Unii Europejskiej, Polska będzie jednym z kluczowych architektów nowego porozumienia - podkreślił minister Andrzej Kraszewski. - Rosnąca pozycja Polski na forum międzynarodowych negocjacji klimatycznych to wynik prowadzonej konsekwentnie od ponad dwóch lat polityki zaangażowania i racjonalnego udziału w światowej polityce dotyczącej klimatu, jako zagadnienia związanego ze środowiskiem, gospodarką i polityką największego formatu. Zmiany klimatu to wciąż jeden z wiodących tematów światowej polityki. Nasz udział w negocjacjach daje nam gwarancję realnego wpływu na nowy światowy ład klimatyczny z jego konsekwencjami w prawie wszystkich istotnych sferach naszego życia.

Zaangażowanie Polski w światowe negocjacje klimatyczne ONZ znalazło już swoje odzwierciedlenie m.in. w 2008 r., kiedy to Ministerstwo Środowiska było z ramienia rządu polskiego współorganizatorem i gospodarzem światowej konferencji ONZ – COP 14, a prof. Maciej Nowicki, ówczesny minister środowiska - Prezydentem COP 14.

W Luksemburgu potwierdzono, że zwiększenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla przez Unię Europejską mogłoby się dokonać na podstawie pozytywnego wyniku analizy porównywalności wysiłków poszczególnych krajów i rzetelnej, skrupulatnej analizy danych, kogo i ile będzie to kosztowało. Tak poważne decyzje muszą być podjęte na podstawie konkretnych danych – podkreśla minister Kraszewski.

Celem negocjacji jest zapewnienie zahamowania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 2 stopni C i tzw. stabilizacja emisji w perspektywie roku 2020. Temu podporządkowane są działania polegające i na redukcji emisji, i adaptacji, i transferze technologii. Na podstawie przebiegu negocjacji z Bonn, wydaje się możliwe, żeby podczas kolejnej konferencji klimatycznej ONZ w grudniu tego roku w Cancun w Meksyku określić sposoby włączenia emisji z sektorów transportu międzynarodowego: lotniczego i morskiego do globalnych mechanizmów redukcji. Do tej pory emisje z tych sektorów nie podlegają ograniczeniom. Szacuje się, że odpowiadają za 6 proc. globalnych emisji. W Bonn przedstawiciele prawie wszystkich krajów świata negocjowali także tekst nowego klimatycznego porozumienia ONZ, które może również zastąpić wygasający pierwszy okres rozliczeniowy Protokołu z Kioto.

Polska znalazła się wśród czołówki głównych graczy globalnych klimatycznych negocjacji ONZ dzięki włączeniu przedstawiciela Polski – Tomasza Chruszczowa, dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwa Środowiska do grupy czterech głównych negocjatorów Unii Europejskiej. Zabiera on głos w imieniu UE w zakresie mechanizmów rynkowych, transferu technologii oraz mechanizmów sektorowych, w tym rolnictwa, międzynarodowej żeglugi oraz lotnictwa.

Katastrofalne, gwałtowne zjawiska pogodowe to według naukowców zrzeszonych w Międzyrządowym Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ jeden z widocznych znaków zmian, jakie zachodzą w szybszym niż kiedykolwiek tempie na świecie za sprawą emisji dwutlenku węgla przez człowieka. Nawiązując do tematu katastrofalnych zjawisk naturalnych i katastrofalnych powodzi, które nawiedziły ostatnio Polskę, minister Kraszewski poinformował o rozpoczęciu prac nad pakietem reform gospodarki wodnej, które prowadzone będą w Ministerstwie Środowiska pod jego kierownictwem. Wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami stworzony zostanie pakiet propozycji ulepszających gospodarkę wodną i pod kątem prawnym (projekty ustaw czy nowelizacji) jak i w wymiarze praktycznym. Rozpoczęta dziś praca może potrwać przynajmniej kilka miesięcy.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej