więcej


Polityka klimatyczna

Deklaracja z Bamako - harmonogram działań w ramach nowej strategii walki ze zmianami klimatu (8687)

2010-07-08

Drukuj
W dniach 20-25 czerwca br. w stolicy Mali Bamako odbyła się 13. sesja konferencji afrykańskich ministrów środowiska (AMCEN). Wynikiem jej jest deklaracja dotycząca strategii walki ze zmianami klimatu oraz zwiększaniu bioróżnorodności.
W obradach wzięło udział ponad 40 ministrów, a przewodniczył im prof. Thiemoko Sangare, będący ministrem ds. środowiska i warunków sanitarnych w rządzie Mali. Przedmiotem odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Bamako spotkania było omówienie 71 punktowej deklaracji.

W trakcie spotkania delegaci przedstawili wizję działań swoich rządów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, dotyczącą przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności, kwestii wspólnego dostępu do dóbr oraz walki z pustynnieniem i ze zmianami klimatycznymi.

Ministrowie zobowiązali się do ustalenia wspólnego stanowiska przed negocjacjami dotyczącymi dostępu do dóbr oraz ich podziału w ramach Konwencji Bioróżnorodności. W tym celu wezwali Związek Afrykański oraz UNEP do wsparcia afrykańskich negocjatorów podczas ustalania nowego porządku międzynarodowego.

Popierani przez Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ministrowie wezwali też Komisję Unii Afrykańskiej do zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami, a UNEP, UNDP, Global Environment Facility oraz innych partnerów do realizacji 10-letniego planu strategicznego i wdrożenia Konwencji (2008-2018).

Ponadto ministrowie zaapelowali o wsparcie rozwoju i wdrożenia Wielkiego Zielonego Muru na Saharze oraz inicjatywy Sahelu przez agendy ONZ. Ministrowie zachęcili państwa członkowskie do poszukiwania sposobów i możliwości wzmocnienia współdziałania w sprawie realizacji konwencji zmian klimatu, pustynnienia i bioróżnorodności na poziomie krajowym i regionalnym, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Ministrowie wezwali uczestników wspólnej dorocznej konferencji Unii Afrykańskiej, a także wspólnej konferencji Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki, w tym ministrów gospodarki, finansów, planowania i rozwoju gospodarczego, do podjęcia konkretnych kroków w sprawie włączenia kwestii środowiskowych w planowanie rozwoju.

„Dzięki temu widzę o wiele silniejszą i odważniejszą Afrykę, przemawiającą jednym głosem w Nagoyi i Cancun, jeszcze w tym roku”, powiedział prof. Thiemoko Sangare podczas zamknięcia długiej, pięciodniowej konferencji, której tematem była „Poprawa powiązań między zmianami klimatu, bioróżnorodnością i pustynnieniem dla zrównoważonego rozwoju”.

Również obecne na konferencji organizacje, takie jak Wspólnota Gospodarcza Afryki Zachodniej (ECOWAS), Afrykańska Rada Ministrów ds. Wody (AMCOW) czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zobowiązały się do wsparcia AMCEN. W opinii ich przedstawicieli deklaracja wzmocni współpracę pomiędzy różnymi organizacjami i rządami podczas poszerzania afrykańskich negocjacji na szczeblu międzynarodowym.

Deklaracja przedstawia również szeroko zakrojone propozycje rozwiązania problemów z odpadami, chemikaliami, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego i wzywa rządy do wsparcia realizacji deklaracji z Libreville wypracowanej na międzyministerialnej konferencji na temat zdrowia i środowiska w Afryce oraz ustanowienia strategicznego sojuszu dla zdrowia i środowiska w Afryce.

Deklaracja omawia szeroko zakrojone zalecenia dotyczące wspierania ekologicznej transformacji gospodarki w Afryce, afrykańskie perspektywy środowiskowe, naukę wspartą o technologię, a także strategię morską i przybrzeżną.

Sesja ministerialna, która doprowadziła do przyjęcia deklaracji w Bamako została poprzedzona serią przemów najlepszych ekspertów Afryki, którzy obradowali na temat możliwości, jakie otwierają się przed Afryką przy odpowiednim przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu oraz wspieraniu bioróżnorodności. Eksperci badali i omawiali również różne sposoby aktualizacji wspólnego stanowiska negocjacyjnego Afryki w sprawie zmian klimatu ze względu na następne posiedzenie 16 Konferencji Stron UNFCC, która odbędzie się pod koniec 2010 roku w Cancun. Przeanalizowali ponadto przyjęte przez AMCEN jednolite programy przeciwdziałania zmianom klimatycznym w Afryce.
 
źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej