więcej


Polityka klimatyczna

30% mniej CO2 = większy wzrost gospodarczy (8672)

2010-11-12

Drukuj
Zwiększenie redukcji emisji CO2 do 30% leży w interesie ekonomicznym Europy, stwierdza w niedawno ogłoszonej rezolucji Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego. Podkreśla również, iż przed konferencją w Cancun kluczowe znaczenie ma realizacja zobowiązań w kwestii pomocy, które w walce ze zmianami klimatu Unia złożyła państwom rozwijającym się.
Rezolucja została uchwalona w głosowaniu, w którym poparło ją 35 posłów, przeciw było 20, a 1 poseł był nieobecny. Głosowanie w jej sprawie w Parlamencie Europejskim przewidziane jest jeszcze na listopad, przed światowym szczytem klimatycznym w Cancun (29 XI – 10 XII).

„Jeśli Unia nie będzie światowym liderem ochrony klimatu, przegra w dziedzinie wzrostu gospodarczego. Unia musi działać we własnym interesie i zwiększyć poziom redukcji do 30%, ponadto musi mieć na uwadze kraje rozwijające się i szanować swoje zobowiązania finansowe wobec nich. Rezolucja zwraca również uwagę na konieczność ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C, nie zaś jak dotychczas sądzono 2°C” – powiedział przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Jo Leinen.

30% mniej CO2 = większy wzrost gospodarczy

Rezolucja stwierdza, że ustalenie docelowej redukcji emisji CO2 na 30% do roku 2020 (w porównaniu do roku 1990) leży w interesie przyszłego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Do tej pory Unia bardziej uzależniała zwiększenie redukcji od dodatkowych warunków (takich jak zobowiązania innych krajów do podobnych redukcji) niż od rzeczywistych korzyści, jakie może odnieść z tego typu działań.

Pomoc dla krajów rozwijających się

Zdaniem posłów komisji, razem z resztą rozwiniętego świata Unia powinna dotrzymać zobowiązań. W kluczowej kwestii, jaką jest pomoc finansowa dla krajów rozwijających się, posłowie wezwali Unię do zapewnienia obiecanych 7,2 mld € pomocy typu „fast-start”, dzięki którym kraje rozwijające się będą w stanie przystosowywać się do zmian klimatu. Do roku 2020 Unia powinna przeznaczać rocznie kwotę 30 mld € na światowy fundusz klimatyczny.

Lasy

Z uwagi na zdolność do wiązania atmosferycznego CO2 lasy mają kluczowe znaczenie dla klimatu, stwierdzili posłowie, którzy wezwali do wsparcia programu „REDD+”, aktualizacji starszej inicjatywy stawiającej sobie za cel zmniejszenie emisji pochodzących z wylesiania oraz degradacji obszarów leśnych. Jednak, aby fundusze nie posłużyły finansowaniu prywatnych plantacji, konieczne są zmiany w prawie i precyzyjniejsza definicja lasu.
 
źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu
tłum. ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej